OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA

Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
tel: 327 313 110, e-mail: charita@kh.cz
IČO 49543547, DIČ CZ49543547
Číslo účtu: 441888359/0800, VS pro dary 900

ředitel, statutární zástupce: RNDr. Robert Otruba
tel. 327 315 719, e-mail:
reditel.charita@kh.cz  

zástupce ředitele, statutární zástupce: Ing. Mgr. Tereza Šedivcová
(na rodičovské dovolené)

Správní středisko

vedení organizace, koordinace poskytovaných služeb,
účetnictví organizace a projektů, registrace sociálních
služeb, personální agenda, vnější vztahy, propagace
Havířská 403, Kutná Hora
účetní: Anna Hylská, Hana Kudrnová, Bc. Ludmila Janoušková,
tel. 327 315 718, e-mail: ucetni.charita@kh.cz
personální: Mgr. Monika Pospíšilová, DiS., tel. 731 405 538, e-mail: personal.charita@kh.cz
ekonom: Ing. Aneta Bencová, tel. 731 403 770: e-mail: ekonom.charita@kh.cz
podatelna: Pavlína Licková, tel. 327 313 110, e-mail: charita@kh.cz

Duhové Atrium

pečovatelské služby, sociální automobil, aktivizační programy pro seniory,
pedikúra a manikúra pro seniory, masáže, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek,
půjčovna svatebních a společenských oděvů, charitní šatník,
denní centrum, terénní programy a noclehárna pro lidi bez domova
Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
Služby pro seniory
tel. 327 524 028, 731 598 874, email: pecovatelky.charita@kh.cz
tel. sociální automobil: 731 598 879, tel. pedikúra, manikúra, masáže: 731 598 864
Služby pro lidi bez domova
tel. 327 524 028, e-mail: bezdomovci.kh@seznam.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková

Centrum Maják

volnočasové aktivity pro děti, doučování, logopedie a předškolní klub,
klub Kotva pro mládež a mladé dospělé
Tylova 503, 284 01 Kutná Hora,
tel. 327 311 847, e-mail: majak.charita@kh.cz
Vedoucí centra: Ing. Bc. Petr Seidl

Centrum Domek

volnočasové aktivity pro děti, doučování,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - předškolní klub, sociální poradenství
Jana Karafiáta 199, 286 01 Čáslav
tel. 327 311 324, 731 598 983, e-mail: domek.charita@kh.cz
Vedoucí střediska: Radmila Fedora, DiS.

Středisko Racek

odborné sociální poradenství
Trebišovská 611, Kutná Hora - Centrum sociálních služeb
tel. 327 314 486, 733 755 970, e-mail: stredisko.racek@seznam.cz,
terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora (vchod z Veselského ul., vedle zadního vchodu do kina)
tel. 327 315 717, racekstredisko@gmail.com
vedoucí - poradna.charita@kh.cz,
Vedoucí střediska: Mgr. Petra Zítová

Středisko Na Sioně (dříve Středisko rané péče)

pomoc a podpora rodinám dětí se specifickými potřebami - raná péče pro děti do 7 let
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi od 7 do 18 let
Palackého nám. 320 (vchod z ul. Na Sioně), 284 01 Kutná Hora
tel. 327 311 493, 731 598 866, 731 598 982 e-mail: ranapece.charita@kh.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Markéta Sieglová

Středisko A + D

sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením - Klub Dobrý den

Tylova 494, 284 01 Kutná Hora
tel. 327 512 257, 731 598 861, e-mail: ad.charita@kh.cz
sociálně terapeutická dílna, charitní obchůdek
Puškinská 206, Kutná Hora
tel. 731 598 872, e-mail: majakkh@seznam.cz
Vedoucí střediska: Markéta Machanová, DiS.

Rodinné centrum Kopretina (dříve Mateřské centrum)

programy pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Kostelní nám. 186, 286 01 Čáslav
tel. 327 323 327, 733 741 171, e-mail: kopretina.charita@kh.cz
Vedoucí centra: Terezie Tichá, DiS. 

Dobrovolnické centrum

vysílá dobrovolníky do ústavů sociální péče, nemocnice a středisek charity
zajišťuje Tříkrálovou sbírku
Havířská 403, Kutná Hora (vchod z Veselského ul.)
tel. 733 755 972, e-mail: ochkhdobrcentrum@outlook.cz
Vedoucí centra: Mgr. Eva Malovcová

číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/