DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Havířská 403, Kutná Hora
tel. 731 598 876, e-mail: ochkhdobrcentrum@outlook.cz
vedoucí centra: Bc. Marie Macková

Dobrovolnické centrum nabízí možnost lidem, kteří chtějí přispět dobrovolnou prací k dobru druhých. Dobrovolníci mohou pracovat v zařízeních sociálních služeb a nemocnicích nebo ve střediscích charity. 

Poslání dobrovolnického centra.pdf

NABÍZÍME:

  • možnost  dobrovolnictví  v nemocnici  a  domově  důchodců  -  dobrovolníci  docházejí  do  nemocnice  a domova důchodců v Kutné Hoře nebo Čáslavi. Pracují převážně jako společníci seniorů, lidí se zdravotním postižením, dětských pacientů (nemocnice Čáslav) a pacientů na LDN. Jejich úkolem je zpříjemnit a vyplnit těmto lidem volný čas povídáním, čtením, doprovodem na vycházkách apod.
    Dobrovolníci se také podílí na jednorázových kulturních akcích pro tato zařízení.
    Úkolem tohoto dobrovolnického programu je doplnit práci profesionálních zaměstnanců o takové činnosti, které povedou ke zlepšení kvality života pacientů nemocnic a obyvatel domovů důchodců.  

  • možnost dobrovolnictví v charitě - pomoc při jednorázových akcích, při Tříkrálové sbírce, při sběru bylin, při třídění známek do misijních stanic, třídění oblečení v charitním šatníku apod.

Zájemce o dobrovolnou práci.doc
 OTEVÍRACÍ DOBA   Havířská 403, Kutná Hora
 Dobrovolnické centrum čtvrtek 9,00 - 12,00
  na tel. č. 731 598 876   pondělí - pátek  9,00 - 17,00
--------------
Je možné stát se dobrovolníkem také v Čáslavi - v nemocnici a domově důchodců.
Více informací získáte v Rodinném centru Kopretina u Bc. Anny Poživilové, tel. 731 598 981.
číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/