Nízkoprahové denní centrum

EU OPZ barevné

 

 

Nízkoprahové denní centrum nabízí lidem lidem bez stabilního bydlení pomoc v akutní nouzi a podporu při řešení jejich nepříznivé situace.
 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

DUHOVÉ ATRIUM
Trebišovská 611, Kutná Hora
tel. 327 524 028, 731 598 870
e-mail: bezdomovci.kh@seznam.cz
vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra Oblastní charity Kutná Hora je poskytnutí bezpečného místa pro materiální pomoc, hygienu, poradenství, předávání informací a společenský kontakt. Služba je určena lidem bez stabilního bydlení, kteří jsou v akutní nouzi ve městě Kutná Hora. Základem služby je osobní vztah mezi klientem a pracovníkem, tímto vztahem je klient podporován a motivován při řešení své nepříznivé situace a směřován k dosažení životní stability.

Komu pomáháme

Lidem, které z různých důvodů postihlo společenské vyloučení a ztráta bydlení nebo kteří jsou touto ztrátou ohrožení, žijí na veřejných místech či v neadekvátních nebo nejistých bytových podmínkách:

 • Osobám bez domova
 • Osobám v krizi
 • Seniorům

Nabídka služeb:

 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – aktivity, které jsou v rámci tohoto bodu realizovány, spočívají v pomoci s výběrem a výměnou ošacení v charitním šatníku, výdejem mýdla, šamponu a ručníku před osprchováním klienta. Možnost praní a sušení prádla – 50,- Kč/pračka.
 • Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy – aktivity spočívají v poskytnutí teplých nápojů (káva, čaj) nebo uvaření a podání instantní polévky. V případě potřeby je klientovi poskytnuto pečivo nebo chléb. Smyslem této aktivity je, aby klient měl každý den zajištěnou alespoň základní potravinovou pomoc. (polévka 7,- Kč, káva a čaj 5,- Kč)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí – aktivity obnáší především pomoc s vyřízením osobních dokladů, tedy usnadnění návratu do systému, doprovázení na úřady a lékařům, pomoc při hledání ubytování a zaměstnání, jednání s ubytovateli, zaměstnavateli a rodinou, podporu při hospodaření s penězi. Klienti mají možnost využít aktivitu podporovaného telefonování a jednání s důrazem na rozvoj samostatnosti a kompetencí klienta.
 • Základní sociální poradenství - aktivity spočívají v poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace – kam se obrátit, o co žádat (dávky pomoci hmotné nouzi, důchody, řešení dluhů, exekucí, návaznost na adresář kontaktů a odborné sociální poradenství), poskytnutí informace o základních právech a povinnostech, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a vzniku závislosti na sociální službě.

CHARITNÍ ŠATNÍK

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme služby nad rámec základních činností, t.j. fakultativní služby, které jsou určeny především:

 • osobám v hmotné nouzi a osobám s nízkými příjmy
 • rodinám dlouhodobě žijícím na hranici životního minima
 • matkám s dětmi
 • ostatní veřejnosti

Kdy nás můžete kontaktovat:

Nízkoprahové denní centrum

pondělí - čtvrtek
pátek
- pátky pouze
v zimním období

8,30 - 11,30 
8,30 - 11,30


13,00 - 15,00

 Charitní šatník pondělí - čtvrtek
pátek

8,30 - 11,30
8,30 - 11,30

 13,00 - 16,30

Kontakty:

tel. 327 524 028, 731 598 870,
e-mail:
bezdomovci.kh@seznam.cz
vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková, 731 598 874

KDE nás najdete:

Trebišovská 611, Kutná Hora - bývalý objekt MŠ Pleas (na sídlišti pod hlavní poštou)

Veřejný závazek NDC.doc

číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/