Raná péče - Středisko Na Sioně

Službu rané péče poskytuje Středisko Na Sioně rodinám dětí se specifickými potřebami do 7 let věku.

RANÁ PÉČE

STŘEDISKO NA SIONĚ (DŘÍVE STŘEDISKO RANÉ PÉČE)
PALACKÉHO NÁM. 320 (vchod z ulice Na Sioně)
KUTNÁ HORA
tel. 327 311 493, 731 598 866
email: ranapece.charita@kh.cz
vedoucí střediska: Mgr. Markéta Sieglová

Posláním rané péče je provázet rodinu dítěte se specifickými potřebami (předčasně narozené, s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchou autistického spektra, nerovnoměrným nebo opožděným vývojem) od narození do 7 let. Cílem je podporovat kompetence rodiny tak, aby porozuměla potřebám dítěte a nacházela způsob, jak je rozvíjet a spokojeně žít ve svém přirozeném prostředí.

Služba je poskytována bezplatně formou pravidelných konzultací v domácím prostředí.

Místem působnosti je Středočeský kraj.

Co je raná péče

 • Služba  zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
 • služba má terénní charakter – poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí
 • raná péče legislativně zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. jako služba sociální prevence a je poskytována zdarma

Co poskytujeme?

 • posouzení vývojové úrovně dítěte a jeho
 • stimulace dítěte ve všech oblastech vývoje
 • provázení  rodiny - podpora rodinných interakcí,  naslouchání,  podpora v období krize
 • poskytování  výchovného poradenství, sociálního poradenství
 • zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště
 • půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury
 • seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a možnostmi jejich získání
 • pomoc při vyhledání předškolního a školního zařízení,  podpora při adaptaci
 • pomoc při vyhledání sociálních a dalších návazných služeb
 • pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny :doprovázení  při návštěvě lékaře nebo instituce, pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte, vypracování zprávy o vývoji dítěte a průběhu spolupráce
 • zprostředkování kontaktů mezi rodinami
 • setkávání rodin, odborné semináře

Aktivity s finanční spoluúčastí:

 • Pobyty pro rodiny
 • Doplňkové aktivity (podle aktuální situace a možností pracoviště  např. canisterapie, muzikoterapie, montessoriterapie)
 • Odborné kurzy

Provozní doba - podle předchozí domluvy:

pondělí - pátek   8,00 - 17,00

pondělí - konzultační den, sociální pracovnice přítomná 13,00 - 15,00

Doplňkové aktivity podle domluvy a aktuálního rozpisu.

Více zde: http://ranapece-kutnahora.webnode.cz/

Středisko Na Sioně má garanci kvality
od Asociace poskytovatelů rané péče.

číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/