Aktivizační služby pro seniory - Duhové Atrium

Posláním této služby je vytvářet pro uživatele služeb podmínky pro aktivní prožívání volného času. Formou účasti a zapojováním se do kulturních a zájmových činností, a tím jim pomáhat zachovat svůj životní styl a úroveň.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

STŘEDISKO DUHOVÉ ATRIUM
Trebišovská 611, Kutná Hora
tel. 327 524 028, e-mail: pecovatelky.charita@kh.cz
vedoucí
střediska: Mgr. Slávka Kunášková

Službou reagujeme na získané a ověřené poznatky z naší praxe s cílovou skupinou.Vidíme mezery v pěstování sociálních kontaktů seniorské populace.

Poskytováním terénních služeb chceme přispět k tomu, aby senioři mohli vést běžný život ve svém domácím prostředí, zajistit v domácnostech co nejlepší kvalitu života, ale zároveň poukazujeme na fakt, že dochází k určité formě izolace a narušení mezigeneračních vazeb.

Služba poskytuje seniorům dostatečný prostor a podmínky k aktivní účasti na životě společnosti a jejím rozvoji.

Poskytované činnosti jsou v souladu s Vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách , § 31, v rozsahu těchto stanovených úkonů:

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity - výlety, setkávání a další jednorázové akce.

- sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností (trénování paměti).

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Občanům, kteří se obtížně orientují v dnešním zdravotním a sociálním systému, jsme připraveni bezplatně poradit, případně zprostředkovat další pomoc. Základní poradenství je určeno především pro seniory nebo osoby se zdravotním či jiným handicapem, popř. pro jejich pečující rodinné příslušníky. Jedná se např. o pomoc při vyřizování sociálních dávek a příspěvků, pomoc s žádostmi o umístění do zařízení sociální péče.

Informace pro zájemce o kurzy Trénování paměti  

Trénování paměti je poskytováno formou veřejných kurzů a individuálními kurzy v domácím prostředí uživatele služby. V kurzech TP uživatelé procvičují jemnou motoriku a smyslové vnímání. Tréninky paměti zároveň poskytují seniorům možnost vzdělávání, které vede k psychické aktivizaci seniorů.

Kontakty

Vedoucí střediska Duhové Atrium - Mgr. Slávka Kunášková 327 524 028, 731 598 874

Hlavní pečovatelka - Vlasta Pešková 327 524 028, 731 598 864

Pracovníci v sociálních službách - řidičky, pečovatelky - 731 598 879

Dana Bundiová, Iva Růžičková, Jana Faltýnová, Miroslava Tomíšková, Monika Valuchová

e-mail: pecovatelky.charita@kh.cz 

Provozní doba

pondělí – pátek   7,00 - 17,30

Kde nás najdete

 

Středisko Duhové Atrium

Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora

bývalá mateřská školka Pleas - pod hlavní poštou

 

Kdo nás podporuje

 

Služba je poskytována díky těmto významným dárcům: MPSV ČR, Město Kutná Hora, Úřad práce Kutná Hora, Nadace VIA, Nadační fond GSK.

Cena za služby: služba je poskytována zdarma, kurzy Trénování paměti – 95 Kč za hodinu 

 

 

číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/