SLUŽBY POSKYTUJEME V NAŠICH STŘEDISCÍCH:

DUHOVÉ ATRIUMP1020183d


nízkoprahové denní centrum, terénní programy, noclehárna
a sociální rehabilitace pro lidi
bez domova, charitní šatník
Trebišovská 611, Kutná Hora, tel. 731 598 874, 731 598 870
e-mail: bezdomovci.kh@seznam.cz

 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 

pečovatelská služba, aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, půjčovna kompenzačních pomůcek,
sociální automobil, pedikúra a masáže

Trebišovská 611, Kutná Hora, tel. 327 524 028, 731 598 960
sociální automobil: 731 598 879, pedikúra, masáže: 731 598 864
e-mail: pecovatelky.charita@kh.cz


CENTRUM MAJÁK P1020188a

 

volnočasové aktivity, doučování a logopedie pro děti školního věku - klub Maják,
klub Kotva pro mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - předškolní klub

Tylova 503, Kutná Hora, tel. 327 311 847,
e-mail: majak.charita@kh.cz

CENTRUM DOMEK

 

volnočasové aktivity, doučování pro děti školního věku,

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - aktivizace rodin, předškolní klub

Jana Karafiáta 199, Čáslav, tel. 327 311 324
e-mail: domek.charita@kh.cz

 

STŘEDISKO NA SIONĚ

 

raná péče - služby rodinám dětí se specifickými potřebami (s dětmi
nedonošenými, s mentálním, pohybovým,
kombinovaným handicapem,
s PAS (poruchami autistického spektra),
s nerovnoměrným nebo
opožděným vývojem)
do 7 let,

sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s PAS od 7 do 18 let

Palackého nám. 320 (vchod z ul. Na Sioně), Kutná Hora, tel. 327 311 493,

731 598 866, 731 598 867, 731 598 982

e-mail: ranapece.charita@kh.cz

 

STŘEDISKO A+D

 

Sociální rehabilitace, Klub Dobrý den - od 1.5.2016

Tylova 494, Kutná Hora, tel. 327 512 257, 731 598 861, e-mail: ad.charita@kh.cz

Sociálně terapeutická dílna

Puškinská 206, Kutná Hora, tel. 731 598 872, e-mail: majakkh@seznam.cz


STŘEDISKO RACEK

 

odborné sociální poradenství

Trebišovská 611, Kutná Hora - Centrum sociálních služeb

tel. 327 314 486, 733 755 970, poradna.charita@kh.cz

terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Havířská 403, Kutná Hora (vchod z Veselského ul.),

tel. 327 315 717, e-mail: stredisko.racek@seznam.cz

 

RODINNÉ CENTRUM KOPRETINA

programy pro rodiče s dětmi, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kostelní nám. 186, Čáslav, tel. 327 323 327, 733 741 171
e-mail: kopretina.charita@kh.cz

 

SPRÁVNÍ STŘEDISKO 

vedení organizace, koordinace poskytovaných služeb,

účetnictví a ekonomika organizace, registrace sociálních služeb,

personální agenda, vnější vztahy, koordinace propagace

Havířská 403, Kutná Hora, (vchod z Veselského ul.),
tel. 327 313 110, e-mail: charita@kh.cz

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

vysílá dobrovolníky do ústavů sociální péče, nemocnic a do středisek charity
Havířská 403, Kutná Hora (vchod z Veselského ul.),
tel. 733 755 972, e-mail: ochkhdobrcentrum@outlook.cz 
 

číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/