Noclehárna pro muže

Noclehárna nabízí možnost přenocovat můžům starším 18 let.

NOCLEHÁRNA

DUHOVÉ ATRIUM
Trebišovská 611, Kutná Hora
tel. 327 524 028, 739 484 909, e-mail: bezdomovci.kh@seznam.cz
vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková

Poslání

Posláním Noclehárny při středisku Duhové Atrium – je poskytnout pomoc a podporu mužům starším 18 ti let, kteří jsou bez přístřeší, v krizové životní situaci spojené obvykle s neuspokojením základních životních potřeb.

Komu pomáháme

Noclehárna je určena mužům starším 18-ti let, kteří se ocitli v krizové životní situaci bez přístřeší a sociálního zázemí. Z důvodu nedostatečné kapacity bez možnosti prostory oddělit, není služba zásadně poskytována ženám.

Nabídka služeb

  • Poskytnutí pomoci při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu + možnost praní a sušení prádla - 50,- Kč /pračka
  • Poskytnutí přenocování včetně úklidu a výměny ložního prádla
  • Základní sociální poradenství

Fakultativní činnosti:

  • poskytnutí ošacení a obuvi z charitního šatníku (v případě nouze)

Služba je poskytována denně od 19,00 do 7,00 hodin včetně víkendů a svátků. K obsazování lůžek dochází v době od 19,00 do 21,00 hodin, kdy musí být rozdělení lůžek ukončeno. Uživatel je poučen o Provozním řádu noclehárny a toto stvrzuje svým podpisem do podpisového archu.

Provozní doba noclehárny: 19:00 – 7:00 hod.
Přidělení lůžka: 19:00 – 21:00 hod.
Noční klid: 22:00 – 06:00 hod.
Budíček: 06:00 hod.
Ranní úklid, odchod: 06:00 – 07:00 hod.
Uzavření noclehárny: 07:00 hod.

Úhrada za poskytovanou službu činí 30 Kč za jednu noc. Tuto částku uživatel předá službu konajícímu pracovníkovi při podpisu dokumentu – denní záznam.

Kapacita noclehárny - 10 lůžek pro muže
V období, kdy je předpoklad naplnění kapacity a hrozí nebezpečí neuspokojení některých zájemců o službu, rozhoduje o přidělení lůžek pracovník noclehárny.

Kontakt

327 524 028, 739 484 909,  e-mail:  bezdomovci.kh@seznam.cz
vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková, 731 598 874

Veřejný závazek Noclehárna.doc

číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/