RODINNÉ CENTRUM KOPRETINA (dříve Mateřské centrum)
Kostelní nám. 186, Čáslav
tel. 327 323 327, e-mail: kopretina.charita@kh.cz
vedoucí střediska: Terezie Tichá, DiS.

 

 

KOMU pomáháme: 

MAMINKÁM A TATÍNKŮM NA MATEŘSKÉ

NEBO RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A JEJICH DĚTEM

 

  • programy pro maminky a tatínky s dětmi
  • vzdělávací programy, jazykové kurzy
  • rukodělnou dílnu
  • hlídání dětí, převádění dětí do kroužků a ZUŠ
  • aktivity pro děti
  • jednorázové akce 
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • služby pro pěstouny
  • dobrovolnictví v Čáslavi - v nemocnici a domově důchodců

Rodinné centrum slouží k podpoře rodičovství a rodin. Sloužíme zároveň jako centrum osvěty. Naším posláním je zabránit společenské izolaci maminek na mateřské dovolené. Veškerými programy, které nabízíme, chceme dosáhnout toho, aby žádná žena nebrala své mateřství jako těžké břemeno, ale jako radostnou životní náplň.

 

 

KDY máme otevřeno:

 

Provozní doba 

     
 Rodinné centrum Kopretina  pondělí - čtvrtek
 pátek

 8,30 - 12,00  
 8,30 - 12,00
 ambulantní služby
13,00 - 17,00
 terénní služby

 

KDE nás najdete:

 

Kostelní nám. 186, Čáslav – budova katolické fary, naproti kostelu

sv. Petra a Pavla

Nebyly nalezeny žádné články.
číslo účtu pro dary
 

 

Projekty Střediska Na Sioně

"ABA terapie v Centru Na Sioně"
a "Přenos dobré praxe v ABA terapii"

 

jsou financovány z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 v rámci programu CZ03 - Fondu pro nestátní neziskové organizace.

 

Podpořeno

grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů.

 

http://www.fondnno.cz/

http://www.eeagrants.cz/

  

 
 www.nadacnifondalbert.cz

 

Nadační fond Albert podpořil 
z grantového programu "Albert dětem 2016" projekt Volnočasové aktivity Klubu Maják. Děkujeme!

Klub Maják je zaměřen na děti a mládež ve věku 6 - 15 let ze sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory a okolí.

 

NF Albert podpořil Klub Maják

 
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/