Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domek


  • Tel.: 327 311 324
 
Jana Karafiáta 199, Čáslav, 286 01 Vedoucí služby: Radmila Fedora, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

NZDM Domek –  poskytuje primární prevenci sociálně patologických jevů formou nabídky volnočasových aktivit. Nabízí pozitivní a kvalitní trávení volného času a doučování u dětí se slabým prospěchem.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Radmila Fedora, DiS. - vedoucí zařízení Veronika Suchomelová - pracovník sociálních služeb
číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/