Raná péče


  • Tel.: 327 311 493, 731 598 866
 
Palackého nám. 320, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí služby: Mgr. Markéta Sieglová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc v rodině, pomoc přijetí diagnózy, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podpora rodičů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zapůjčení pomůcek, poradenství Fakultativní služby:

Plavání
Hipoterapie
Muzikoterapie
Montessoriterapie
Canisterapie

Doplňkové služby: semináře, pobyty, setkání

 

Středisko rané péče poskytuje sociální služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením či  s ohroženým vývojem do 7 let. Náplní služeb je podpora vývoje dítěte a podpora rodiny.

Prostřednictvím služeb především terénního charakteru podporuje rodinu jako nejpřirozenější prostředí pro vývoj dítěte se speciálními potřebami a provází  ji při naplňování životních potřeb   a  v  jejich sociální integraci. 

Místem působnosti je Kutnohorsko, Čáslavsko, Kolínsko, Poděbradsko  a Nymbursko.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Markéta Sieglová - vedoucí zařízení Mgr. Jolana Skalníková - sociální pracovník Bc. Daniela Sršňová - sociální pracovník Bc. Marie Teplá - pracovník sociálních služeb Bc. Irena Řezníčková Šenkapounová - pracovník sociálních služeb
číslo účtu pro dary
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku


Podporujeme vzdělávání
indické dívky Celestine.

2351_3

Celestine

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 

https://givt.cz/