Postní almužna 2023

Postní almužna 2023

22. 2. 2023 - 6. 4. 2023 Kutnohorsko, Čáslav Duchovní

Postní almužnou v roce 2023 přispějete třem indickým dětem na vzdělávání v projektu Adopce na dálku.

Popeleční středou vstupujeme do doby postní - přípravy na slavení Velikonoc. S ní přichází tradiční Postní almužna, která bude letos trvat od 22. února do 6. dubna. Postničky - papírové pokladničky budou k dispozici v kostele sv. Jakuba, v kostele sv. Matouše v Třeboníně, v kostele sv. Markéty v Křeseticích. Do pokladniček můžete během půstu vkládat peníze za odřeknuté radosti a po Velikonocích je přinést zpět do kostela. Vašimi dary přispějete na vzdělání třem indickým dětem v rámci projektu Adopce na dálku.

Postni_almuzna_2023_letak

Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název "popelec" pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající a oltáře nejsou zdobené květinami.