Kontakty

Noclehárna pro lidi bez domova ve Středisku Atrium

Tel.: 731 598 874, 739 484 909
Cihlářská 17, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním služby Noclehárny pro Středisku Atrium je poskytnout pomoc a podporu mužům starším 18 let, kteří jsou bez přístřeší v krizové životní situaci spojené obvykle s neuspokojením základních životních potřeb.

Komu pomáháme

Noclehárna je určena mužům starším 18-ti let, kteří se ocitli v krizové životní situaci bez přístřeší a sociálního zázemí. Z důvodu nedostatečné kapacity bez možnosti prostory oddělit, není služba zásadně poskytována ženám.

Nabídka služeb

  • vytvoření zázemí při využití noclehu
  • poskytnutí pomoci při vykonání osobní hygieny a péče o sebe a své věci

Otevírací doba

Služba je poskytována denně od 19,00 do 7,00 hodin včetně víkendů a svátků.
K obsazování lůžek dochází v době od 19:00 do 21:00 hodin, kdy musí být rozdělení lůžek ukončeno.

Provozní doba noclehárny: 19:00 – 7:00
Přidělení lůžka: 19:00 – 21:00
Noční klid: 22:00 – 06:00
Budíček: 06:00
Ranní úklid, odchod: 06:00 – 07:00
Uzavření noclehárny: 07:00

Od 1.3.2019 činí cena za poskytovanou službu 70 Kč za jednu noc. Tuto částku uživatel předá službu konajícímu pracovníkovi při podpisu dokumentu – denní záznam.

Kapacita noclehárny - 12 lůžek pro muže
V období, kdy je předpoklad naplnění kapacity a hrozí nebezpečí neuspokojení některých zájemců o službu, rozhoduje o přidělení lůžek pracovník noclehárny.

Seznam lidí

Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník
Bc. Martin Jelínek - sociální pracovník
Martin Kunášek - pracovník v sociálních službách - pracovník noclehárny
Bc. Jaroslav Dolejší - pracovník v sociálních službách - pracovník noclehárny
Zdeněk Šturma - pracovník v sociálních službách - pracovník noclehárny