Terénní programy pro lidi bez domova

Služba poskytovaná lidem bez domova na otevřené scéně - přímo na ulici - v Kutné Hoře a okolí.

TERÉNNÍ PROGRAMY 

DUHOVÉ ATRIUM
Trebišovská 611, Kutná Hora
tel. 731 598 874, 731 598 870
e-mail: slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz
vedoucí střediska: Mgr. Slávka Kunášková

Poslání

Posláním terénních programů je oslovit klienty, kteří potřebují pomoc, ale sami jí nevyhledávají nebo k ní nemají přístup a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Služba je poskytována na území Kutné Hory a okolí.

Komu pomáháme

 • osobám bez přístřeší
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Nabídka služeb:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí): kontaktování klienta, prohlubování vztahu, zprostředkování základních informací, rozhovory o běžných věcech odehrávajících se ve společenském prostředí (o dění ve městě, státě…) klient tak získává povědomí o společenském uspořádání a dění. Dále hovory o vztahových a osobních věcech klienta – prostřednictvím takto směrovaných hovorů klient získává lepší orientaci ve vztazích.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např. vyřizování osobních a dalších dokladů, listin, pomoc při řešení pohledávek a závazků,  pomoc při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, evidence na Úřadu práce, pomoc s vyřizováním důchodů, zprostředkování kontaktu se sociálním odborem města aj.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - vyhledání a zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky, podpůrné rozhovory o rodinných vztazích, zprostředkování kontaktu s duchovními společenstvími aj. Dále pomoc a podpora při zajištění návazných sociálních služeb (zprostředkování hygieny, ošacení, potravinová pomoc), hledání ubytování, podpora a pomoc při hledání zaměstnání aj.
 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností, podporující sociální začleňování osob - pomoc při vyplňování tiskopisů, sepisování životopisů, žádostí a nácvik těchto činností, nácvik praktických situací, motivační rozhovory, duchovní rozhovory, telefonování, vystupování. Dále hovory zaměřené na udržení základních dovedností a návyků (hygiena aj.), udržení denního rytmu, orientace v čase aj.
 • Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod - hovory na témata závislostí a boje s nimi, informace o službách pro osoby se závislostmi, příprava osoby na vstup do služeb pro osoby se závislostí, hovory o zdravotních rizicích spojených s pobytem na ulici, hovory a řešení zdravotního stavu (informace o očkování, lékařské péči, užívání léků, zlepšení životosprávy), zprostředkování či poskytnutí materiální pomoci (deky, vitamíny, potraviny) – dle možností, mimořádně aj.
 • Základní sociální poradenství

  Všechny uvedené činnosti jsou poskytovány zdarma.

Místo a čas poskytování sociální služby:

pondělí – čtvrtek           8,00 - 11,30       13,00 - 15,00

Místo poskytované služby:

otevřená scéna (přímo na ulici) na území města Kutné Hory a okolí.

Veřejný závazek Terénní programy.doc

Chci pomoci
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme vzdělávání indických dívek Celestine, Ann Mary
a Milagreen Minejes
z oblastí Belgaum a Bangalore.

 

Adopce na dálku.pdf

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 
http://bit.ly/OblastníCharitaKutnáHora