Press trip v Centru Maják

Press trip Maják 1Ve středu 18.9. navštívili Centrum Maják novináři z několika médií. Smyslem press tripu bylo ukázat, jak vypadá v praxi boj s chudobou a pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením. Konkrétně se novináři zaměřili na aktivizaci rodin, jejíž součástí je i předškolní klub pro děti od 3 do 7 let.

Novináři z médií Český rozhlas, iDNES.cz, Právo, Rytmus života, Katolický týdeník, TV Noe, Rádio Proglas, Člověk a víra přijeli v doprovodu zástupců tiskových mluvčích Charity ČR a Diecézní charity Hradec Králové. Viděli reálnou práci s dětmi v předškolním klubu a poslechli si vyprávění pracovnice Majáku Evy Koudelkové
o práci se sociálně vyloučenými rodinami.

Podle výzkumů, které Charita ČR letos zveřejnila, je chudoba v Česku dědičná. Vliv rodiny na děti a mladé lidi je naprosto zásadní. Je nutné pomáhat nejen těm, kteří už problémy s chudobou mají, ale také chudobě předcházet a pracovat s dětmi a mladými lidmi, kteří vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí.

V Centru Maják (Tylova 503) se zaměřují na školní a předškolní děti a práci se sociálně slabými rodinami. Součástí centra je Klub Maják, kde kromě standardního doučování a přípravy do školy rozvíjejí u dětí a mládeže smysl pro zodpovědnost za ochranu přírody i za své chování vůči okolí. Učí děti třídit odpad, společně navštívili třeba provoz čističky odpadních vod i skládku odpadů u Čáslavi. Kromě sportovních aktivit s dětmi pořádají cílené výlety do okolí, v květináčích a truhlících pěstují okrasné rostliny i zeleninu, ze které společně připravují chutné pokrmy.

Kromě tradičních výtvarných aktivit, spojených třeba s návštěvou nedaleké Galerie Středočeského kraje, zahájili výuku latinskoamerických tanců a hry na hudební nástroje. Děti také mohou navštěvovat kurzy na odstraňování vad řeči. Klub Maják navštěvovalo za posledních 12 měsíců 117 uživatelů.

„Součástí Centra Maják je také Klub Kotva, kde se snažíme v mladistvých, kteří mají často jen základní vzdělání, probudit zdravou sebedůvěru a odhodlání k soběstačnosti tak, aby se nestali závislými na sociálním systému,“ říká vedoucí Majáku Petr Seidl. Součástí Majáku jsou také rukodělná dílny pro rozvoj výtvarného nadání, hudebna pro hudebně nadané a posilovna pro starší děti a mládež.

(z tiskové zprávy Charity ČR - Charita pomáhá bojovat s chudobou. Každý den.)

 

Tříkrálová sbírka 2019
Chci pomoci
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme vzdělávání indických dívek Celestine, Ann Mary
a Milagreen Minejes
z oblastí Belgaum a Bangalore.

 

Adopce na dálku.pdf

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 
http://bit.ly/OblastníCharitaKutnáHora