www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

                                                   Projekt: „Nový Maják“

Operační program:                     Integrovaný operační program

Číslo výzvy:                                3

Výzva platí od:                           30. září 2009

Výzva platí do:                           30. června 2013

Oblast podpory:                          3.1 – Služby v oblasti sociální integrace

Typ výzvy:                                  individuální projekt

Vyhlašující subjekt:                    Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
                                                   Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

Žadatel:                                      Oblastní charita Kutná Hora

Zpracovatel projektové žádosti: EPK, s.r.o.

Záměr projektu: „Rozšíření nabídky a zvýšení dostupnosti sociálních služeb řešících zpětnou integraci příslušníků sociálně vyloučených romských komunit do společnosti a jejich následné uplatnění na trhu práce.“

 

Anotace projektu:

Centrum Maják do února 2010 sídlilo v objektu města-starý cukrovar, který je určen k prodeji a jinému využití. Romské rodiny, které v objektu žily, byly nuceny objekt opustit a přestěhovat se na jiná místa v Kutné Hoře, přičemž dnes hrozí jejich návrat do ghett, odkud pocházejí nebo kde žije část jejich rodiny. V březnu 2010 se Centrum Maják přestěhovalo do provizorních prostor bývalého azylového domu, tento objekt je také města, je však určen k demolici a na jeho místě má vyrůst víceúčelová hala pro sport. V souvislosti s reálnou možností zániku Centra Maják přijde cca 150 klientů centra o možnost využívat sociální služby. Díky tomu může dojít k nárůstu rizikového chování, nárůstu averze majority vůči minoritě a v souvislosti s tím ke zhoršení vzdělanosti v minoritě a následnému růstu již tak velké nezaměstnanosti těchto komunit.

Cíle projektu:

Ø             Vytvoření zázemí pro NZDM  - klub Maják a klub Kotva

Ø             Vytvoření zázemí pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Ø             Vytvoření podmínek pro snižování sociální exkluze a zpětné integrace příslušníků sociálně

                vyloučených romských komunit do společnosti.

Ø             Zlepšení úrovně vzdělanosti a následně snížení nezaměstnanosti v těchto sociálně

                vyloučených skupinách.

Ø             Zvyšování sociální prevence a aktivní využití volného času u těchto sociálně vyloučených

               skupin.

Ø             Sociální interakce mezi různými romskými komunitami

Ø             Rozšíření nabídky sociálních služeb a zvýšení jejich dostupnosti.

Ø             Navýšení kapacity centra sociálních služeb

Aktivity projektu:

Ø             Analýza potřeb klientů soc. služeb a stavu infrastruktury soc. služeb

Ø             Vytipování vhodného objektu na základě analýzy pro Centrum Maják.

Ø             Zpracování projektové žádosti.

Ø             Koupě vhodného objektu.

Ø             Rekonstrukce koupeného objektu pro potřeby sociálních služeb.

Ø             Vybavení a zařízení rekonstruovaného objektu.

Ø             Přestěhování Centra Maják z pronajatých prostor do nově rekonstruovaného a zařízeného 

               objektu a zahájení provozu.

Ø             Navýšení počtu pracovních míst - 1 nový pracovník na 0,75 úvazku, 1 nový pracovník                          na 0,75 úvazku, 1 nový pracovník na 1,0 úvazku.

Ø             Propagace Centra Maják

Ø             Rozšíření spolupráce se sociální poradnou Racek s terénní službou.

Ø             Provoz sociálních služeb

Popis poskytovaných služeb:

Ø             Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják - poskytování sociálních služeb dětem od 6 do 15 let a mládeži od 15 do 25 let, tito uživatelé se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit ve městě. V rámci aktivit NZDM dojde také k rozšíření hudebních aktivit klubu, o které je velký zájem.

Ø             Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - podpora rodin s dětmi od 3 do 6 let, u kterých je ohrožen jejich vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. V rámci této aktivity dojde také k rozšíření spolupráce se sociální poradnou Racek s terénní službou, která bude tipovat vhodné klienty a službu doporučovat a propagovat mezi potencionální novou vhodnou klientelou.

Ø             Rukodělná dílna – volnočasová aktivita - volnočasová aktivita zaměřená na manuální činnosti, jako je např. výroba ručního papíru a výrobky z něj, drátování, různé druhy tkaní, malba na sklo, gelové obrázky, šití, práce s pedigem a orobincem, batika, háčkování, vyšívání, práce s hlínou, kreslení a další výtvarné techniky s cílem vyplnit volný čas dětí a mládeže, který by jinak tito uživatelé trávili nečinností či rizikovými aktivitami.

Délka trvání projektu:                   duben 2010 - srpen 2013

Rozpočet projektu:                        11 942 672,- Kč vč. DPH,

Zdroje:                                               100 % z EU

Návrh rozpočtu:

Položka       

       Náklady       celkem / rok (Kč) bez DPH

                       DPH

Nákup pozemku                 1 150 000

                                0

Nákup nemovitosti

2 550 000

0

Stavební práce

5 296 474

 1 105 187

Technický dozor investora

180 600

0

Projektová dokumentace

274 400

0

Náklady na finančního manažera

200 992

0

Náklady na projektového
manažera

  196 500

     39 983

Náklady na publicitu

43 548

       9 145

Celkem

Celkem včetně DPH

10 662 194

11 942 672

1 280 478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vybraná budova k plánované rekonstrukci pro potřeby sociálních služeb – Kutná Hora

- před rekonstrukcí

- během rekonstrukce               - před dokončením

 

 

 

 

 

 Článek o rekonstrukci Nového Majáku - Kutnohorský deník.doc

Nebyly nalezeny žádné články.
Chci pomoci
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme vzdělávání indických dívek Celestine, Ann Mary
a Milagreen Minejes
z oblastí Belgaum a Bangalore.

 

Adopce na dálku.pdf

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 
http://bit.ly/OblastníCharitaKutnáHora