Odborná praxe

Informace pro zájemce o odbornou praxi

Milí zájemci o praxi, 

Oblastní charita Kutná Hora, jako velká nezisková organizace poskytující sociální služby v regionu, dle svých časových a provozních možností zprostředkovává praxi studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Přednostně jsou přijímáni studenti oboru sociální práce.  

Vstup praktikanta do naší organizace má svá pravidla.
Pokud máte o praxi v oboru sociálních služeb zájem, kontaktujte v dostatečném časovém předstihu našeho personálního pracovníka – zašlete vyplněný formulář „Přihláška zájemce o odbornou praxi“ (viz. příloha).
Personální pracovník osloví vedoucí středisek a domluví možnost vykonání praxe.
Před zahájením praxe je nutné předložit dohodu o zprostředkování praxe, kterou připraví Vaše škola. Před nástupem Vám zpracuje vedoucí střediska podrobný plán praxe a určí pracovníka, který bude vedoucím Vaší praxe.
První den budete proškoleni v bezpečnosti práce, seznámeni s posláním organizace, s provozem střediska a Vašimi povinnostmi v rámci praxe. Po celou dobu praxe budete pracovat pod dohledem stálého pracovníka, na kterého se můžete v případě potíží nebo dotazů obrátit.
Na závěr Vám vedoucí praxe vypracuje hodnocení. 

Věříme, že práce v naší organizaci pro Vás bude zajímavou a přínosnou zkušeností.   

Jak nás můžete kontaktovat:

Mgr. Monika Pospíšilová, DiS. - administrativní a personální pracovník 

Oblastní charita Kutná Hora
Správní středisko
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Tel: 731 405 538
E-mail: personal.charita@kh.cz 

 

 Přihláška zájemce o odbornou praxi.doc

 

 

 

Chci pomoci
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme vzdělávání indických dívek Celestine, Ann Mary
a Milagreen Minejes
z oblastí Belgaum a Bangalore.

 

Adopce na dálku.pdf

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 
http://bit.ly/OblastníCharitaKutnáHora