Můžete nás podpořit finančním darem

  • darem na činnost Oblastní charity: převodem na účet 441888359/0800, variabilní symbol 900 
  • darem pro Vámi vybranou Veřejnou sbírku Oblastní charity Kutná Hora. V současné době pořádáme tři veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Středočeského kraje
  • darem na účet Tříkrálové sbírky - největší dobrovolnická akce v ČR. Výtěžek sbírky je určen na pomoc potřebným. Podle pravidel Tříkrálové sbírky 65 % vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Darovací smlouva ke stažení ZDE: Darovací smlouva OCH KH.doc
(Darovací smlouvu Vám potvrdí či kompletně vystaví vedoucí zařízení, v jehož prospěch je finanční dar určen, případně se obracejte na ekonoma/podatelnu Oblastní charity Kutná Hora).

Můžete nás podpořit i jinak:

Děkujeme za Vaši podporu, bez darů dobrých lidí bychom nemohli pomáhat těm, kteří to potřebují.