Děkujeme, že pomáháte s námi

 

MDŽ 6

POTVRZENÍ O DARU

Kromě dobrého pocitu, že Váš dar pomáhá potřebným lidem, můžete získat také potvrzení o daru, abyste mohli jeho hodnotu odečíst ze základu daně z příjmu.

Pro potvrzení nás kontaktujte na emailu:
hana.kroupova@kh.hk.caritas.cz

Podrobnější informace o potvrzení o daru

Jaké údaje jsou potřebné pro získání potvrzení o daru?

Pro vystavení potvrzení o daru potřebujeme znát jméno a příjmení dárce a jeho trvalou adresu. 

Pro spolehlivou identifikaci vaší platby se ptáme na způsob, jakým byl dar odeslán, a na vaše číslo účtu. 

Protože je ideální poslat potvrzení elektronicky, ptáme se na váš e-mail, a telefon se hodí vždycky, když se vloudí chybička a je potřeba něco doplnit nebo upřesnit.  

Od firemních dárců potřebujeme název firmy, sídlo, IČ a DIČ a kontaktní osobu, které má být potvrzení doručeno. Připravíme pro vás potvrzení o daru či darovací smlouvu.

Kdy potvrzení o daru obdržíte?

Potvrzení o daru vystavujeme a rozesíláme nejpozději na přelomu ledna a února v roce následujícím po poskytnutí daru. To je termín, který dodržujeme, abyste mohli dar odečíst ze základu daně z příjmu.  

Potřebujete potvrzení z nějakých důvodů dříve? Kontaktujte nás: hana.kroupova@kh.hk.caritas.cz

Jak funguje odečet ze základu daně?

1) Fyzické osoby

(podle V § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Počínaje 4. únorem 2021 lze v úhrnu za období leden-prosinec 2020 a leden-prosinec 2021 odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2) Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-únor 2020 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. S účinností od 4. února 2021 lze pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Pokud právnická osoba podala přiznání k dani z příjmů právnických osob před 4. únorem 2021, může takto snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. března 2020 do 4. února 2021 v dodatečném daňovém přiznání, které je oprávněna podat nejpozději do 31. března 2021.

Kde se dozvíte, jak Váš dar pomáhá?

Rádi Vám budeme zasílat informace na Váš e-mail. Několikrát do roka posíláme informační newsletter o činnosti Oblastní charity Kutná Hora.

K jeho odběru se můžete přihlásit NEWSLETTER