Adaptační skupina

Adaptační skupina pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny
fungovala od března do konce srpna 2022 pod Centrem Maják kutnohorské charity.
S dětmi jsme se rozloučili s nástupem do mateřských a základních škol. Nově funguje při Centru Maják Dětská skupina, která je otevřená pro všechny děti ve věku 3 - 6 let.

Charita_KH_Centrum_Majak_logo_kruhoveVÍCE INFORMACÍ  ⇒⇒⇒  DĚTSKÁ SKUPINA MAJÁČEK

adapt_skup_6

Adaptační skupina
pro děti od 3 do 6 let věku

Adresa:
Tylova 494, Kutná Hora

Kontakt:
Iryna Handura, tel. 774 892 518

Otevírací doba:
pondělí - pátek 7:00 - 16:00

adapt_skup_16

Адаптаційна група
для дітей віком від 3 до 6 років

Адреса:
Тилова, 494, Кутна Гора

Контакт:
Ірина Хандура, тел. 774 892 518

Час роботи:
Понеділок - П'ятниця 7:00 - 16:00

Cílem adaptační skupiny je:

  • podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce
  • adaptovat děti na nové prostředí, socializace, prostor pro setkávání s vrstevníky
  • snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem
  • duševní pohoda a pozitivní vliv na duševní zdraví dětí migrujících z Ukrajiny
Děkujeme za podporu!

Web slider780x490Vytvoření adaptační skupiny pro ukrajinské děti finančně podpořili dárci veřejné sbírky pro Ukrajinu (materiál na opravu a údržbu, koberce, povlečení, polštáře, přikrývky, matrace, potřeby pro domácnost, nádobí, dětský nábytek).

 

MSMTRealizace aktivity byla také významně podpořena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.