Naše střediska

Služby poskytujeme v našich střediscích a centrech v Kutné Hoře a Čáslavi.

Charita_KH_Stredisko_Atrium_logo_kruhoveSTŘEDISKO ATRIUM

Nízkoprahové denní centrum - více informací ZDE

Sociální rehabilitace pro lidi bez přístřeší - více informací ZDE

Noclehárna pro muže - více informací ZDE

                                     Terénní programy oblastní charity - více informací ZDE

Kontakt: Cihlářská 17, Kutná Hora, tel. 731 598 874, 731 598 870, e-mail: slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Charitni_pecov_sluzba_logo_kruhove

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Charitní pečovatelská služba - více informací ZDE

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - více informací ZDE

Pedikúra pro klienty Charitní pečovatelské služby - ceník služeb ZDE

Kontakt: Trebišovská 611, Kutná Hora, tel. 731 598 960, e-mail: miroslava.tomiskova@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Centrum_Majak_logo_kruhoveCENTRUM MAJÁK

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - předškolní klub - více informací ZDE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:

klub Maják pro děti školního věku od 6 do 13 let - více informací ZDE
klub Kotva pro mladé lid ve věku od 13 do 22 let - více informací ZDE

Kontakt:
Tylova 503, Kutná Hora, tel.: 731 598 871, e-mail: petr.seidl@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Centrum_Domek_logo_kruhove

CENTRUM DOMEK

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - předškolní klub - více informací ZDE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 15 let - více informací ZDEKontakt:
Jana Karafiáta 199, Čáslav, tel. 731 598 983, e-mail: radmila.fedora@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Stredisko_Na_Sione_logo_kruhoveSTŘEDISKO NA SIONĚ

Raná péče - služby rodinám dětí se specifickými potřebami, s poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem do 7 let - více informací ZDE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s PAS od 2 do 26 let - více informací ZDE

Kontakt: Palackého náměstí 320 (vchod z ul. Na Sioně), Kutná Hora, tel. 734 787 780,
e-mail: tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz ,www.strediskonasione.cz

Charita_KH_Centrum_Pristav_logo_kruhoveCENTRUM PŘÍSTAV

Sociální rehabilitace - více informací ZDE

Sociálně terapeutická dílna - více informací ZDE

Soc. aktiviz. služby pro seniory a osoby se zdravot. postižením - Klub Dobrý den - více informací ZDE

Kontakt: Jiřího z Poděbrad 289, Kutná Hora, tel. 731 598 861, e-mail: marketa.machanova@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Stredisko_Racek_logo_kruhoveSTŘEDISKO RACEK

Občanská poradna Kutná Hora - více informací ZDE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - více informací ZDE

Terénní programy oblastní charity - více informací ZDE


Kontakt: Trebišovská 611, Kutná Hora - Centrum sociálních služeb, recepce tel. 733 741 939
tel. 733 755 970, e-mail: petra.zitova@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Centrum_Kopretina_logo_kruhoveRODINNÉ CENTRUM KOPRETINA

Programy pro rodiče s dětmi - více informací ZDE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - více informací ZDEKontakt: Kostelní nám. 186, Čáslav tel. 327 323 327, 733 741 171, e-mail: terezie.ticha@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Dobrovol_centrum_logo_kruhoveDOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Hledá, připravuje a podporuje dobrovolníky v nemocnicích,
zařízeních sociálních služeb a střediscích charity - více informací ZDE
Kontakt:
Tylova 494, Kutná Hora, tel. 733 755 972, e-mail: petra.prochazkova@kh.hk.caritas.cz
nebo dobrovolnici@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Spravni_stredisko_logo_kruhoveSPRÁVNÍ STŘEDISKO

Vedení organizace, koordinace poskytovaných služeb,
účetnictví a ekonomika organizace, registrace sociálních služeb,
personální agenda, vnější vztahy, koordinace propagace - více informací ZDE.
Kontakt: Havířská 403, Kutná Hora, (vchod z Veselského ul.), tel. 327 313 110, e-mail: charita@kh.hk.caritas.cz