Služby charitních středisek a center v době nouzového stavu od 1. března 2021

Informaci o tom, jak fungují služby v běžném režimu najdete zde.

Charita_KH_Stredisko_Atrium_logo_kruhoveSTŘEDISKO ATRIUM - služby lidem bez domova

Služby v době nouzového stavu:

Nízkoprahové denní centrum - služby jsou poskytovány od 7.00 do 19.00 včetně víkendů. Terénní programy oblastní charity jsou poskytovány od 8.00 do 19.00 včetně víkendů. Sociální rehabilitace pro lidi bez přístřeší a noclehárna pro muže fungují beze změny.

Kontakt: Trebišovská 611, Kutná Hora, tel. 731 598 874, 731 598 870, e-mail: slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Charitni_pecov_sluzba_logo_kruhove
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Služby v době nouzového stavu:
Služba funguje beze změny. Pouze se nerealizují skupinová setkání s klienty.

Kontakt: Trebišovská 611, Kutná Hora, tel. 731 598 960, e-mail: miroslava.tomiskova@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Centrum_Majak_logo_kruhoveCENTRUM MAJÁK

Služby v době nouzového stavu:
V NZDM v klubu Kotva i Maják platí stále kapacita 4 dětí v každém klubu.
Aktivizační služby ve formě skupinových setkání se nekonají. Přeškolní klub je uzavřeno. Služby poskytujeme terénní formou nebo formou konzultací s členem rodiny.

Kontakt: Tylova 503, Kutná Hora, tel.: 731 598 871, e-mail: petr.seidl@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Stredisko_Na_Sione_logo_kruhoveSTŘEDISKO NA SIONĚ

Služby v době nouzového stavu:
Rané péče funguje beze změn. Aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytujeme online formou, terénní formou a individuální formou. Skupinové aktivity jsou zrušeny.


Kontakt:
Palackého náměstí 320 (vchod z ul. Na Sioně), Kutná Hora, tel. 734 435 307, e-mail: tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz , www.strediskonasione.cz.

Charita_KH_Centrum_Pristav_logo_kruhoveCENTRUM PŘÍSTAV

Služby v době nouzového stavu:
Provozní doba u všech služeb zůstává stejná. Dochází k omezení skupinových aktivit. Upřednostňujeme individuální poskytování služeb.



Kontakt:
Jiřího z Poděbrad 289, Kutná Hora, tel. 731 598 861, e-mail: marketa.machanova@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Stredisko_Racek_logo_kruhoveSTŘEDISKO RACEK

Služby v době nouzového stavu:
Služby poskytujeme individuálně. Aktivizační skupinová setkání neprobíhají. Terénní programy oblastní charity - jsou poskytovány od 8.00 do 19.00 včetně víkendů.

Kontakt: Trebišovská 611, Kutná Hora - Centrum sociálních služeb, recepce tel. 733 741 939, tel. 733 755 970, e-mail: petra.zitova@kh.hk.caritas.cz

Charita_KH_Centrum_Kopretina_logo_kruhoveRODINNÉ CENTRUM KOPRETINA

Služby v době nouzového stavu:
Rodinné centrum je uzavřeno. Aktivizační službu pro rodiny s dětmi poskytujeme pouze individuálně a po telefonické domluvě předem. Tel. 733 741 171, 731 604 610.



Kontakt: Kostelní nám. 186, Čáslav tel. 327 323 327, 733 741 171, e-mail: terezie.ticha@kh.hk.caritas.cz

 

Charita_KH_Centrum_Domek_logo_kruhoveCENTRUM DOMEK

Služby v době nouzového stavu:
Předškolní klub je uzavřen. NZDM je otevřeno pouze pro individuální přípravu na distanční výuku a psaní úkolů pondělí až čtvrtek v časech od 12.00 do 15.30. Tel. 703 173 857. Online výuka probíhá dle rozvrhu. Poradenství pouze po telefonické domluvě pondělí až čtvrtek v časech 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00,  tel. 731 604 775. 


Kontakt:
Jana Karafiáta 199, Čáslav, tel. 731 598 983, e-mail: radmila.fedora@kh.hk.caritas.cz