Záměry Tříkrálové sbírky 2023

 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Centrum Přístav - podpora realizace sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v nově zrekonstruovaném Centru Přístav.

   487 500 Kč
  • Dobrovolnické centrum - úhrada provozních nákladů centra, které hledá, připravuje a vysílá dobrovolníky do nemocnic, domovů pro seniory a charitních center.

   78 000 Kč
  • Přímá pomoc - materiální pomoc jednotlivcům i rodinám, které se ocitnou v nouzi nebo složité životní situaci.

   32 500 Kč
  • Realizace humanitárních projektů v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblastech Belgaum a Bangalore.

   32 500 Kč
  • Mimořádné situace - příspěvek do fondu na krytí nákladů vzniklých při odstraňování přírodních katastrof - povodní, požárů apod.

   19 500 Kč