Záměry 2021

 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Osobní automobil pro terénní programy středisek Atrium a Racek, které působí v Kutné Hoře a okolí.

   300 000 Kč
  • Provoz dobrovolnického centra, které vysílá dobrovolníky do nemocnic a zařízení sociální péče v Kutné Hoře a Čáslavi.

   150 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   30 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   18 000 Kč
  • Aktivity Rodinného centra Kopretina, vzdělávací kurzy, doučování, příměstské tábory. Aktivity pro školní a předškolní děti Centra Maják a Domek, výlety, kulturní akce, soutěže.

   30 000 Kč
  • Středisko Přístav vybaví sociálně terapeutickou dílnu potřebami pro výrobu keramiky (formy, hlína, pomůcky pro keramiku).

   54 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc v případě sociální situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění.

   18 000 Kč