Záměry

Záměrem jubilejní dvacáté sbírky v našem regionu je financování nového auta pro službu rané péče ve Středisku na Sioně, kdy pracovnice jezdí do rodin po celém Středočeském kraji za dětmi různě znevýhodněnými. Část finančních prostředků ze sbírky bude využito na příměstské tábory pro děti Rodinného centra Kopretina v Čáslavi a aktivity pro předškoláky a školáky Centra Maják. Z tříkrálových darů se podpory dočkají rovněž dobrovolnické programy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Část výtěžku půjde také lidem v nouzi a rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Automobil pro Středisko na Sioně: Pořízení osobního automobilu pro terénní službu rané péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

   300 000 Kč
  • Dobrovolníci v charitě, v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb - Provoz Dobrovolnického centra, péče o dobrovolníky

   100 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   30 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   20 000 Kč
  • Pomoc rodinám s dětmi - Realizace příměstských táborů Rodinného centra Kopretina. Realizace aktivit pro školní a předškolní děti Centra Maják.

   30 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé finanční situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění.

   20 000 Kč