Záměry 2020

 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Automobil pro Středisko na Sioně: Pořízení osobního automobilu pro terénní službu rané péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

   331 890 Kč
  • Dobrovolníci v charitě, v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb - Provoz Dobrovolnického centra, péče o dobrovolníky

   112 532 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   33 760 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   20 000 Kč
  • Pomoc rodinám s dětmi - Realizace příměstských táborů Rodinného centra Kopretina. Realizace aktivit pro školní a předškolní děti Centra Maják.

   33 760 Kč
  • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé finanční situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění.

   19 599 Kč