Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják


  • Tel.: 327 311 847
 
Tylova 503, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí služby: Ing. Bc. Petr Seidl - sociální pracovník

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Klub Maják - volnočasové aktivity, doučování a logopedie pro děti ve věku 6 - 15 let

Klub Kotva - volnočasové, vzdělávací a výchovné aktivity pro mládež ve věku 15 - 25 let

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Bc. Petr Seidl - sociální pracovník Eva Koudelková - pracovník sociálních služeb Bc. Hana Vránová - pracovník sociálních služeb Miloš Janoušek - pracovník sociálních služeb
Chci pomoci
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme vzdělávání indických dívek Celestine, Ann Mary
a Milagreen Minejes
z oblastí Belgaum a Bangalore.

 

Adopce na dálku.pdf

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 
http://bit.ly/OblastníCharitaKutnáHora