Sociální poradna s terénní službou Racek


  • Tel.: 327 315 717, 733 755 970, 733 755 972
 
Havířská 403, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí služby: Mgr. Petra Zítová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi nebo nepříznivé sociální situaci a pro nedostatek informací nebo osobních zkušeností a schopností nedokážou nebo nemohou tuto situaci řešit sami. Nabízíme: základní i odborné sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, seznamujeme klienta s jeho právy a povinnostmi, doprovázíme klienty na úřady, instituce. Služba je poskytována ambulantní formou (v poradně) i terénní - zejména v sociálně vyloučených lokalitách Kutnohorska.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Petra Zítová - vedoucí zařízení
Chci pomoci
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme vzdělávání indických dívek Celestine, Ann Mary
a Milagreen Minejes
z oblastí Belgaum a Bangalore.

 

Adopce na dálku.pdf

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 
http://bit.ly/OblastníCharitaKutnáHora