Sociální rehabilitace pro lidi bez domova


  • Tel.: 327 524 028
 
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí služby: Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Lidé bez domova docházejí do našeho střediska, aby se učili rozvíjet a udržovat, případně obnovovat své schopnosti, dovednosti a pracovní návyky. Učíme je plánovat a organizovat čas, využívat veřejné služby, nacvičují jednoduché činnosti jako je obsluha spotřebičů, praní prádla, úklid veřejných prostranství, příprava pokrmů, věnují se rukodělným činnostem apod.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí zařízení Nikola Svátková - pracovník sociálních služeb
Chci pomoci
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme vzdělávání indických dívek Celestine, Ann Mary
a Milagreen Minejes
z oblastí Belgaum a Bangalore.

 

Adopce na dálku.pdf

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 
http://bit.ly/OblastníCharitaKutnáHora