Oblastní charita Kutná Hora vznikla 1.května 1994, v roce 1996 došlo ke sloučení s Farní charitou Čáslav a po té byla organizace dne 30.10.1996 zapsána v rejstříku Ministerstva kultury.

Poslání Oblastní charity Kutná Hora

Oblastní charita Kutná Hora je humanitární zařízení římskokatolické církve založené za  účelem poskytování pomoci člověku, který není schopen v daných podmínkách uspokojit své potřeby tělesné, psychické, sociální a duchovní tak, aby byla zachována jeho důstojnost.

Oblastní charita pomáhá lidem, kteří jsou v nouzi, vyloučení a nepřijímaní společností. Těmto stavům se snaží také předcházet.

Cílem činnosti charitních pracovníků je, aby každý člověk mohl s potřebnou pomocí dosáhnout svého osobního maxima a prožít život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Charita poskytuje nejen hmotnou pomoc, ale napomáhá i péči o duši. Dává lidem k dispozici prostor, čas a podporu svých středisek, kde jsou poskytovány služby sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence a dobrovolnictví.

Oblastní charita  Kutná Hora uznává jedinečnost a důstojnost každého člověka. Ke každému přistupuje s láskou a úctou.

Místem působnosti je Kutnohorsko a Čáslavsko, Středisko Na Sioně poskytuje své služby v celém Středočeském kraji.

Oblastní charita Kutná Hora pomáhá v různých projektech osmi základním skupinám obyvatelstva:

  1. dětem - sociálně i zdravotně znevýhodněným
  2. rodinám s dětmi
  3. lidem žijícím v prostředí s nízkou sociokulturní úrovní a osobám sociálně vyloučeným
  4. lidem, kteří potřebují pomoc při vstupu na pracovní trh – dlouhodobě nezaměstnaným a obtížně zaměstnatelným.
  5. romskému etniku
  6. seniorům
  7. zdravotně postiženým dospělým
  8. lidem bez domova, lidem v přechodné nebo dlouhodobé krizi

Oblastní charita Kutná Hora patří v regionu k největším neziskovým organizacím v oblasti sociálně humanitárních služeb. Svým působením ovlivňuje dění ve městě i v regionu.

Oblastní charita provozuje tato střediska:

Středisko Duhové Atrium: nabízí služby lidem bez domova: nízkoprahové denní centrum, terénní programy, noclehárnu pro muže a sociální rehabilitaci. Součástí střediska je také charitní šatník.

Charitní pečovatelská služba: poskytuje služby seniorům a osobám se zdravotním handicapem: charitní pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby. Nabízí také zapůjčení kompenzačních a zdravotních pomůcek, odvoz sociálním automobilem, masáže a pedikúru.

Středisko Racek:  nabízí odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy.

Centrum Maják: provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se dvěma kluby: klub Maják je určený školním dětem, klub Kotva mladým lidem. Dále nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s předškolním klubem.

Středisko Na Sioně: poskytuje ranou péči pro rodiny dětí se specifickými potřebami dětmi od narození do 7 let a sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s poruchami autistickéhé spektra od 2 do 26 let.

Centrum Domek: provozuje v Čáslavi nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s předškolním klubem.

Rodinné centrum Kopretina: nabízí v Čáslavi programy pro rodiče s dětmi a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Středisko A+D: středisko poskytuje sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační službu Klub Dobrý den pro osoby s duševním onemocněním, služby sociálně terapeutické dílny a charitní obchůdek.

Dobrovolnické centrum hledá, připravuje a podporuje dobrovolníky v dobrovolné činnosti v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb a střediscích charity.

Správní středisko: zajišťuje pro ostatní střediska manažerské, organizační, účetní, správní, propagační a jiné služby.

Tříkrálová sbírka 2019
Chci pomoci
 

SKLENÁŘŮV DOLÍK

 

Společný projekt kutnohorských neziskovek

 
 

Adopce na dálku 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporujeme vzdělávání indických dívek Celestine, Ann Mary
a Milagreen Minejes
z oblastí Belgaum a Bangalore.

 

Adopce na dálku.pdf

 
 

NÁKUPEM NA GIVT.CZ PODPOŘÍTE
NAŠI ORGANIZACI

 

Nakupte přes GIVT ve svém
oblíbeném internetovém obchodu
a GIVT část peněz z Vaší útraty
pošle nám.

Děkujeme!
 
http://bit.ly/OblastníCharitaKutnáHora