Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CHPS

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CHPS

Kde nás najdete

Adresa

Trebišovská 611, Kutná Hora 28401

Na koho se můžete obrátit

Miroslava Tomíšková

vedoucí zařízení, pracovník v sociálních službách
E-mail: 8bEy9-5nW5Gy37ic-onjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením CHPS

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytovatel
Oblastní charita Kutná Hora

Kraj
Středočeský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Markéta Machanová DiS.

Registrační číslo služby
4828714

Poslání a cíle

Posláním služby je vytvářet pro uživatele služeb podmínky pro aktivní prožívání volného času, podporavat důstojný život v přirozeném prostředí a zmírnit negativní dopady nemoci a stáří na kvalitu života.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním

Činnosti

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Sociální aktivizace pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poslání služby

Posláním služby je vytvářet pro uživatele služeb podmínky pro aktivní prožívání volného času, podporavat důstojný život v přirozeném prostředí a zmírnit negativní dopady nemoci a stáří na kvalitu života.

Komu pomáháme?

  • seniorům a osobám se zdravotním postižením

Co nabízíme?

  • pravidelná odpolední setkání na našem středisku (zpravidla 1x za měsíc), pro ty z Vás, kteří máte problém se k nám sami dopravit, zajistíme odvoz na akci a zpět domů po skončení akce
  • trénování paměti, čtení, povídání, společenské hry, a to přímo u Vás doma
  • doprovázení na úřady, na poštu apod.
  • zprostředkování potřebných informací a služeb
  • bezplatné sociální poradenství

Službu poskytujeme ambulantně i v terénu.
Služby jsou poskytovány zdarma.
Bezbariérovost: ANO
Dostupnost služby: v případě volné kapacity zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.

Otevírací doba:

terénní aktivizace pondělí - pátek 8:00 - 16:00
ambulantní aktivizace pondělí - pátek 8:00 - 15:00