V regionu patří Oblastní charita Kutná Hora k největším neziskovým organizacím v oblasti sociálně humanitárních služeb. Poskytujeme sociální služby ve střediscích a centrech v Kutné Hoře a Čáslavi. Středisko Na Sioně poskytuje sociální služby v působnosti celého Středočeského kraje.

Charita_KH_Stredisko_Atrium_logo_negativni

Služby pro lidi bez domova ve středisku i v terénu

Charita_KH_Stredisko_Racek_logo_negativni

Služby pro rodiny s dětmi
ve středisku i v terénu 

Kontakt:
Trebišovská 611, Kutná Hora
recepce tel. 733 741 939,
734 823 998
e-mail: pavlina.zahradnikova@kh.hk.caritas.cz

Sociální služby:

Občanská poradna Kutná Hora

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Terénní programy oblastní charity

Charita_KH_Stredisko_Na_Sione_logo_negativni

Služby pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním

Kontakt:
Palackého náměstí 320, Kutná Hora
tel. 734 787 780
e-mail: 
tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz
www.strediskonasione.cz

Sociální služby:

Raná péče

Sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s PAS

Charita_KH_Centrum_Kopretina_logo_negativni

Služby pro rodiny s dětmi
v Čáslavi

Kontakt: 
Kostelní nám. 186, Čáslav
tel. 327 323 327, 733 741 171
e-mail: terezie.ticha@kh.hk.caritas.cz

Sociální služby:

Programy pro rodiče s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Charita_KH_Centrum_Domek_logo_negativni

Služby pro sociálně znevýhodněné rodiny,
děti a mládež v Čáslavi

Charita_KH_Spravni_stredisko_logo_negativni

RNDr. Robert Otruba, ředitel organizace

Ing. Bc. Petr Seidl, zástupce ředitele

Kontakt:
Havířská 403, Kutná Hora
tel. 327 313 110
e-mail: charita@kh.hk.caritas.cz
www.kh.charita.cz

Správní středisko zajišťuje:

* vedení organizace
* registrace sociálních služeb
* koordinaci poskytovaných     služeb
* účetnictví, personální agendu
* organizaci projektů
* tvorbu vnitřních předpisů
* propagaci a vnější vztahy

Atrium_ch šatník 4_small

CHARITNÍ ŠATNÍK

Kontakt: 
Tylova 388, Kutná Hora,
tel. 739 328 334
e-mail: slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz

Charitní šatník je tu především pro lidi v krizi, s nízkými příjmy, pro rodiny dlouhodově žijící na hranici životního minima, matky s dětmi, samoživitelky a lidi bez domova.

Přijímáme a třídíme darované oděvy a prodáváme za symbolické příspěvky. Další informace.

 

banner_380x235_obecny

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky.

Jak bude probíhat Tříkrálová sbírka 2023 v Oblastní charitě Kutná Hora? Jak se můžete zapojit nebo darovat? Veškeré informace o průběhu sbírky v našem vikariátu najdete na webu kutnohorské charity Tříkrálová sbírka

 

Tříkrálová sbírka i letos trhla rekord
2. února 2023 Charita Česká republika

Tříkrálová sbírka i letos trhla rekord

Koledníci v převlečení za biblické tři krále, kteří chodí od domu k domu, aby požehnali jejich obyvatelům, popřáli jim radost, štěstí a zdraví v novém roce a zároveň si vyprosili pomoc pro lidi v nouzi, se v rámci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika, letos již potřiadvacáté vydali do ulic. Do bezmála 26 500 zapečetěných kasiček věnovali štědří dárci více než 155 milionů korun. Celková částka, která se letos v Tříkrálové sbírce sešla, pak pokořila hranici 160 milionů korun.

Koleda v hradecké diecézi vynesla neuvěřitelných 25,8 milionů pro nemocné a potřebné. Děkujeme!
1. února 2023 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Koleda v hradecké diecézi vynesla neuvěřitelných 25,8 milionů pro nemocné a potřebné. Děkujeme!

Děkujeme všem dárcům za důvěru a podporu dobročinné Tříkrálové sbírky i v této nelehké době. Její celkový výtěžek v královéhradecké diecézi nečekaně překročil rekordních 25,8 milionů korun. Letošní tříkrálová koleda ještě víc ukázala, že patří k tradicím, které lidi stmelují a dokáží je nadchnout pro dobrou věc – společně pomoci těm nepotřebnějším. Charity z darovaných peněz podpoří především své služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionu.

Pomůcky z daru Philip Morris ČR podpoří rozvoj dětí se specifickými potřebami
30. ledna 2023 STŘEDISKO NA SIONĚ KUTNÁ HORA

Pomůcky z daru Philip Morris ČR podpoří rozvoj dětí se specifickými potřebami

Firma Philip Morris ČR věnovala našemu středisku finanční dar ve výši 75 000 Kč na nákup nových pomůcek pro klienty rané péče a sociálně aktivizační služby. Pracovnice Střediska Na Sioně pečlivě vybraly pomůcky z nabídky firmy 3lobit, která se zaměřuje na rozvoj senzomotorických dovedností u dětí se specifickými potřebami. V minulém týdnu pomůcky konečně dorazily do střediska a hned si je vyzkoušeli první klienti.