Dětská skupina Majáček

Dětská skupina Majáček

Logo OPZ barevné

 

 

Dětská skupina Majáček byla zaregistrovaná  k 1.11.2022,  v rámci projektu č.  CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017401
a je financována z Evropského sociálního fondu.

Dokumenty ke stažení: Provozní řád a Plán výchovy

Maják - dětská skupina (1)

 

 

 

 

 

 

 Poslání služby

Službu nabízíme pro rodiny s předškolními dětmi ve věku od 3 do 6 let. 

Komu pomáháme?

  • rodinám s dětmí ve věku od 3 do 6 let

Dětská skupina nabízí:

  • přípravu dětí na školní docházku
  • učení formou hry, rozvoj jemné a hrubé motoriky pomocí grafomotorických cvičení
  • rozvoj základů psaní, logického myšlení, udržení pozornosti
  • pohybové aktivity, fantazie a tvořivost

Ceník služby:
školné: 1500 Kč / 1 měsíc
stravné: 50 Kč / 1 den

Otevírací doba:

pondělí - pátek 7:00 - 16:00

Bezbariérovost: NE
Dostupnost služby: služba je zájemci dostupná zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.