Odborná praxe

Oblastní charita Kutná Hora je největší nezisková organizace poskytující sociální služby v regionu. Podle našich časových a provozních možností zprostředkováváme praxi studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Přednostně přijímáme studenty oborů sociální práce. Pokud máte o praxi v oboru sociálních služeb zájem, přečtěte si jak dále postupovat.
 

Jak postupovat?

  1. Kontaktujte v dostatečném časovém předstihu našeho pověřeného pracovníka a zašlete vyplněný formulář „Přihláška zájemce o odbornou praxi".
  2. Pověřený pracovník osloví vedoucí středisek a domluví možnost vykonání praxe.
  3. Před zahájením praxe je nutné předložit dohodu o zprostředkování praxe, kterou připraví Vaše škola.
  4. Před nástupem Vám zpracuje vedoucí střediska podrobný plán praxe a určí pracovníka, který bude vedoucím Vaší praxe.
  5. První den budete proškoleni v bezpečnosti práce, seznámíte se s posláním organizace, s provozem střediska a Vašimi povinnostmi v rámci praxe. Po celou dobu praxe budete pracovat pod dohledem stálého pracovníka, na kterého se můžete v případě potíží nebo dotazů obrátit.
  6. Na závěr Vám vedoucí praxe vypracuje hodnocení.

Kontakt:

Anna Hylská, pověřený kontaktní pracovník pro praxe

Oblastní charita Kutná Hora
Správní středisko
Havířská 403, 284 01 Kutná Hora
Tel: 731 598 862
E-mail: anna.hylska@kh.hk.caritas.cz

Věříme, že práce v naší organizaci pro Vás bude zajímavou a přínosnou zkušeností.