Jak pomáháme

Cílem činnosti charitních pracovníků je, aby každý člověk mohl s potřebnou pomocí dosáhnout svého osobního maxima a prožít život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Charita poskytuje nejen hmotnou pomoc, ale napomáhá i péči o duši. Dává lidem k dispozici prostor, čas a podporu svých středisek, kde jsou poskytovány služby sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence a dobrovolnictví.

Tříkrálová sbírka

Středisko Na Sioně

SASSOZP společné pečení

Charitní pečovatelská služba - oslava MDŽ

Maják letní škola 36

Sociální rehabilitace Centra Přístav - týmové kreslení

Komu pomáháme

  • dětem a mládeži
  • rodinám s dětmi
  • seniorům
  • lidem se zdravotním znevýhodněním
  • lidem sociálně vyloučeným
  • lidem bez domova
  • lidem v nouzi

Naše charitní střediska/centra: ZDE

Poskytujeme sociální služby: ZDE

Ostatní služby: