HANDICAPŮM NAVZDORY - DALI JSME LIDEM PRÁCI
PODPOŘTE PROJEKT ZÁCHRANNÝ KRUH I V ROCE 2023

Zdravotní handicap neumožňuje většině uživatelů našich služeb pracovat v běžném pracovním prostředí. Proto jsme otevřeli v roce 2022 v přízemí nově rekonstruované budovy charitního Centra Přístav rychlé občerstvení a veřejné toalety. Obslouží Vás naši klienti, kteří jsou zde zaměstnaní a my jim pomáháme s nácvikem různých dovedností. Jsme jedna parta, jeden pracovní kolektiv a těšíme se na Vás i v letošním roce.
Kávu podáváme s úsměvem opět od května 2023.

Otevírací doba:
úterý - pátek: 9:00 - 15:00h

PODPOŘTE NÁŠ PROJEKT

Naším záměrem je, abychom docílili samofinancování projektu. Pomozte nám v našem úsilí. Věříme, že se nám to postupně povede.
Rádi Vás přivítáme v našich prostorách. Vysvětlíme, ukážeme, seznámíme. Naši klienti kolegové Vás rádi obslouží.
Naše práce má smysl. Může ji mít i Vaše podpora, která může mít různou podobu. 

QR PLATBOU NEBO FINANČNÍM DAREM

QR-ben-kon-25p-logoch-b3

na účet veřejné sbírky Centra Přístav
Oblastní charity Kutná Hora

5773695329/0800

ZORGANIZUJTE BENEFIČNÍ AKCI

VOX nymburgensis

koncert, výstavu, divadelní představení, aukci, sportovní utkání, charitativní běh a část výtěžku darujte na Záchranný kruh

HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

PM_Blue_Horizontal_Logo

PARTNEŘI PROJEKTU

Rádi bychom také poděkovali Učitelskému smíšenému pěveckému sboru Tyl z Kutné Hory
a Smíšenému komornímu pěveckému sboru V O X nymburgensis z Nymburka za První adventní svíčku pro charitu, benefiční koncerty, které se uskutečnili v kostele sv. Jana Nepomuckého v roce 2021 a 2022 a sbory nám zazpívali bez nároku na honorář. Koncerty byly úžasné. Děkujeme.

Kontakty pro další informace k projektu:

Markéta Machanová, DiS, tel 731 598 861, e-mail: marketa.machanova@kh.hk.caritas.cz

Mgr. Marcela Mommersová, tel. 607 714 535, e-mail: marcela.mommersova@kh.hk.caritas.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU. VELMI SI JÍ VÁŽÍME !