Jak nás můžete podpořit?

Činnost Oblastní charity Kutná Hora můžete podpořit mnoha způsoby:

  • Finančním darem na základě darovací smlouvy - tento dar je z pohledu zákona o daních z příjmů daňově uznatelný a fyzické i právnické osoby si jej mohou uplatnit pro snížení základu daně
  • Příspěvkem na účty tří veřejných sbírek, které v současné době pořádáme a jsou povolené Krajským úřadem Středočeského kraje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.
  • Možnosti firemní podpory.
  • Staňte se dobrovolníkem naší organizace a můžete pomáhat ve střediscích charity nebo v zařízeních sociálních služeb. Více informací získáte v Dobrovolnickém centru nebo kontaktujte petra.pilcova@kh.hk.caritas.cz.
  • Pomozte nám s Tříkrálovou sbírkou. Můžete se zapojit jako koledníci, ale i jako partneři sbírky. 

Darovací smlouva ke stažení ZDE: Darovací smlouva OCH KH.doc
(Darovací smlouvu Vám potvrdí či kompletně vystaví vedoucí zařízení, v jehož prospěch je finanční dar určen, případně se obracejte na ekonoma/podatelnu Oblastní charity Kutná Hora).

Klikněte pro potvrzení o daru

Děkujeme za Vaši podporu, bez darů dobrých lidí bychom nemohli pomáhat těm, kteří to potřebují.