Pomozte nám v rámci veřejné sbírky

Oblastní charita Kutná Hora pořádá v současné době tři veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Středočeského kraje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Máte-li zájem přispět na naše projekty na pomoc potřebným, finanční částku zašlete prosím na Vámi vybraný níže uvedený bankovní účet zřízený speciálně pro jednotlivou sbírku:

Bankovní účet č. 3787828349/0800 - Veřejná sbírka Oblastní charity Kutná Hora 

Bankovní účet č. 5773695329/0800 - Veřejná sbírka Centra Přístav Oblastní charity Kutná Hora 

 • přispějete na náklady Centra Přístav, které poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením, duševním onemocněním a seniorům
 • přispějete například na materiál a pomůcky pro terapeutické dílny pro práci s uživateli, odborná školení zaměstnanců potřebná pro rozvoj jejich dovedností pro práci s klienty

  Sbírka je konána na území České republiky, Kutné Hory, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
  Kontakt: Markéta Machanová, Dis., tel. 731 598 861, e-mail: marketa.machanova@kh.hk.caritas.cz 

Bankovní účet č. 5773701389/0800 - Veřejná sbírka Dobrovolnického centra Oblastní charity Kutná Hora

 • přispějete na náklady spojené s činností dobrovolníků akreditovaných programů Dobrovolnického centra
 • přispějete například na cestovné dobrovolníků při výkonu dobrovolnické činnosti, školení a supervize pro dobrovolníky, odborné vzdělávání zaměstnanců a cestovné na tyto akce, odměny zaměstnanců - koordinátorů dobrovolnické činnosti

  Sbírka je konána na území České republiky, Kutné Hory, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
  Kontakt: Bc. Petra Pilcová, tel. 733 755 972, e-mail: petra.pilcova@kh.hk.caritas.cz 
Formy veřejné sbírky:
 • příspěvkem na výše uvedené bankovní účty
 • sběracími listinami
 • pokladničkami
 • prodejem předmětů
 • prodejem vstupenek na benefičních akcích
 • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

Děkujeme za Vaši podporu, bez darů dobrých lidí bychom nemohli pomáhat těm, kteří to potřebují.