Newsletter

Rádi Vás budeme informovat o novinkách a dění v Oblastní charitě Kutná Hora. Newsletter posíláme 4x do roka a jeden Tříkrálový speciál. Děkujeme za Váš zájem o práci největší neziskové organizaci v regionu v oblasti sociálně humanitárních služeb.

Souhlasím se zasíláním zpráv o dění v Oblastní charitě Kutná Hora, pozvánek na akce, informace o možnostech podpory kutnohorské charity a její činnosti. Oblastní charity Kutná Hora, se řídí platnými zákony, zejména zákonem č. 110/219 Sb. o zpracování osobních údajů a neposkytne je bez mého svolení třetí straně a nijak jich nezneužije. Za tímto účelem souhlasím se zpracováním osobních údajů až do mého odvolání, které mám právo kdykoliv učinit.

šestplusčtyři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.