IMG_20190919_115429


Občanská poradna Kutná Hora je součástí služeb charitního Střediska Racek

Kontakt Kutná Hora:
Trebišovská 611, Kutná Hora - Centrum sociálních služeb
recepce tel. 733 741 939, tel. 734 823 998,
e-mail: pavlina.zahradnikova@kh.hk.caritas.cz

13. května 2021 jsme otevřeli nové pracoviště ve Zbraslavicích.
Kontakt Zbraslavice
:
Náměstí 7, Zbraslavice - Obecní úřad, poradna v přízemí vlevo
Otevírací doba: čtvrtek 8:30 - 11:00 (v odůvodněných případech lze dohodnout i jiný termín)
tel. 734 823 998, e-mail: pavlina.zahradnikova@kh.hk.caritas.cz


Lidem, kteří se dostali do nepříznivé situace ulehčujeme orientaci v možnostech pomoci. Potřebujete se postarat o své blízké, snažíte se vyjít s nižším příjmem z důvodu péče o děti, řešíte pracovně právní vztahy, dostala Vás koronavirová krize do dluhů nebo je prohloubila? Nestyďte se nám zavolat nebo poslat email nebo poslat dotaz přes on-line formulář

Víte o někom, kdo se dostal do potíží a potřebuje pomoci? Předejte mu informaci o naší Občanské poradně. Nebuďme k sobě lhostejní. Připojili jsme s k výzvě nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru, která je výstižně nazvaná Nekašlejme na druhé!

 

POTŘEBUJETE POMOC?    ZAVOLEJTE NÁM! POŠLETE E-MAIL NEBO NAPIŠTE DOTAZ ON-LINE.

Obraťte se s důvěrou na naši Občanskou poradnu.

nájem

Neprodloužení nájemní smlouvy?

Mám nájem na dobu určitou. Majitel bytu mi řekl, že nájemní smlouvu neprodlouží, ačkoli řádně platím. Jsem sama se třemi dětmi. Co mám dělat?

VÍCE...

DSC_0615

Jak požádat o příspěvek na péči?

Můj otec je ve starobním důchodu a zhoršil se mu zdravotní stav. Pomáhám mu s domácností a dalšími věcmi. Mám nárok na nějaké sociální dávky?

VÍCE...

dluh

Jak na dluhy?

Mám velké dluhy a nezvládám je splácet. Přerůstá mi to přes hlavu. Můžou mě kvůli tomu zavřít?


VÍCE...

EU_ESF_OPZ

Z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost byla poskytnuta dotace na realizaci projektu Občanská poradna Kutná Hora, rozšíření služeb na území MAS registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015816, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt je realizován od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.

Účelem projektu je poskytování služby odborného sociálního poradenství pro obyvatele žijící na území Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s. v ambulatní formě. Budou zároveň nastaveny i nové formy poskytování služby využitím moderních nástrojů. Projekt tak zajistí službu odborného sociálního poradenství v místech, kde dnes služba chybí. Služba se také dostane k obyvatelům v odlehlejších a dopravně hůže obsloužených místech území MAS Lípa pro venkov z.s.

logo_MAS Lípa pro venkov z.s.

Zveme Vás na Dny otevřených dveří nově zrekonstruované budovy Centra Přístav
30. srpna 2021 Články

Zveme Vás na Dny otevřených dveří nově zrekonstruované budovy Centra Přístav

Centrum Přístav kutnohorské charity pořádá Dny otevřených dveří nově zrekonstruovaných prostor v ulici Jiřího z Poděbrad 289 v Kutné Hoře, a to v pondělí 20. září od 9 do 17 hodin, v úterý 21. září od 9 do 15 hodin a ve středu 22. září od 9 do 15 hodin. Veřejnost si bude moci prohlédnout denní místnost služby sociální rehabilitace, cvičnou kuchyni s jídelnou a dvorkem, textilní, výtvarnou a keramickou dílnu a dřevodílnu. Komentovaná prohlídka celé budovy se uskuteční vždy v 10 a 13 hodin.

Když se řekne kříž
14. září 2021 Články

Když se řekne kříž

"Když nastal ten správný čas, přestěhoval se kříž ke vstupu do Přístavu.  Historickému předmětu skutečnou hodnotu dodávají lidé, kteří ho přijímají pod svou střechu, kteří pod ním žijí a pracují, aby pomáhali trampoty, svízele a těžkosti tohoto světa proměňovat na radost nebo alespoň naději a úsměv."

Setkávání generací v kutnohorské charitě
10. září 2021 Články

Setkávání generací v kutnohorské charitě

Před čtyřmi lety začala spolupráce aktivizační služby pro klienty Centra Přístav v Kutné Hoře s Rodinným centrem Kopretina v Čáslavi. Obě centra jsou součástí Oblastní charity Kutná Hora. 

Den otevřených dveří v Rodinném centru Kopretina v Čáslavi
8. září 2021 Články

Den otevřených dveří v Rodinném centru Kopretina v Čáslavi

Ve čtvrtek 9. září od 15.00 do 17.00 se můžete seznámit se službami a aktivitami Rodinného centra Kopretina v areálu římskokatolické fary v Čáslavi.

Podzimní paprsek v sedlecké katedrále podpoří projekt Záchranný kruh
8. září 2021 Články

Podzimní paprsek v sedlecké katedrále podpoří projekt Záchranný kruh

První podzimní rovnodennost, která se uskuteční v sedlecké katedrále ve středu 22. září od 17:00 přispěje na integraci lidí s handicapem do běžného pracovního prostředí.