V roce 2022 jsme museli odmítnout 24 žen bez domova. Důvodem je neexistující služba noclehárny pro ženy, která by poskytovala ženám v krizi zázemí a nocleh v Kutné Hoře. Nejbližší noclehárna pro ženy je v Chrudimi a Pardubicích, avšak tyto noclehárny mají kapacitu cca 6 lůžek a preferují ubytování pro ženy ze svého regionu. Není žádoucí, aby ženy z Kutné Hory odjely za službou do jiného města
a ztratily kontakt se svoji rodinou a přáteli, kteří hrají důležitou roli v návratu zpět do společnosti.

NOCLEHÁRNA PRO ŽENY POSKYTNE ŽENÁM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
BEZPEČNÉ ZÁZEMÍ A PŘENOCOVÁNÍ V DŮSTOJNÝCH PODMÍNKÁCH.

POMOZTE ŽENÁM BEZ DOMOVA

Noclehárna pro ženy poskytne ženám bez přístřeší bezpečné zázemí a možnost přenocování v důstojných podmínkách. Sociální pracovníci budou dále se ženami bez domova hledat možnosti řešení jejich obtížné situace v rámci poskytované služby sociální rehabilitace. Malý byt se dvěma lůžky vznikne v dosud nevyužitých nebytových prostorách v areálu bývalé cihelny v Sedlci, na který bude navazovat prostor služby sociální rehabilitace.

Příběh paní Aleny

Paní Alena pracovala v Praze na lukrativním pracovním místě ve státní správě. Díky svému zdravotnímu stavu byla přeřazena na jinou pracovní pozici, která ji dle jejich slov nenaplňovala. Během krátké doby přišla o zaměstnání úplně. Vrátila se k rodičům na vesnici, žila s nimi v bytě, avšak rodiče postupně zemřeli. Alena životní situaci nezvládla, začala pít, přestala pracovat, neplatila nájem v bytě a musela se z bytu vystěhovat.....    Terénní pracovníci našli Alenu v mokrém a rozpadlém stanu ve špatné fyzické a psychické kondici.... Přečtěte si více.

Kdyby existovala noclehárna pro ženy, klientka by službu využila
a nemusela skončit ve 45 letech v nemocnici na JIP a následně LDN. 

Jaké jsou naše praktické zkušenosti?

Pokud žena nemá kde spát, nemá se kde umýt, má hlad, ztratí zaměstnání a nemá bezpečný prostor, nelze ji účinně nabízet aktivity, které by ji navrátily zpět do společnosti. Základem práce s těmito ženami je poskytnout zázemí noclehárny a následně jim nabídnout službu sociální rehabilitace, která bude poskytována v jednom objektu. Z naší dlouhodobé praxe s lidmi bez domova víme, že ženám trvá o něco déle, než ztratí návyky a skončí na ulici. Je žádoucí, aby ženy v těžké životní situaci nespadly až na úplné dno, které ve většině případů vede ženy k alkoholismu a jiným závislostem.

JAK MŮŽETE POMOCI ŽENÁM BEZ DOMOVA?

Zorganizujte koncert, výstavu, divadelní představení, aukci, sportovní utkání, charitativní běh
nebo jinou akci a část výtěžku darujte na Noclehárnu pro ženy.

PARTNEŘI PROJEKTU

Kontakty pro další informace k projektu:

Mgr. Slávka Kunášková, tel. 731 598 874, email: slavka.kunaskova@kh.hk.caritas.cz 

Mgr. Marcela Mommersová, tel. 607 714 535, e-mail: marcela.mommersova@kh.hk.caritas.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU. VELMI SI JÍ VÁŽÍME !