Historie

Pohled do historie kutnohorské charity

Dějiny charity jsou již od jejích počátků před téměř dvaceti stoletími spojeny s katolickou církví. Právě katolická církev se jako první začala starat o hluchoněmé, nevidomé, slabomyslné, o nezhojitelně nemocné, o sirotky a mravně ohroženou mládež, o chudinu a opuštěné staré lidi, dokonce o cestující dívky, aby byly zachráněny před mravní zkázou velkoměsta.

Níže se můžete podívat na historii v datech. Kdo ale máte rádi povídání a příběhy, přečtěte si Gulášek, který vznikl jako zvláštní příloha k 10. výročí založení kutnohorské charity. Autorkou je zakladatelka a první ředitelka kutnohorské charity Marie Macková.

Rok 1992: vznik Farní charity Čáslav, která provozovala pečovatelskou službu

Květen 1994 - založení Oblastní charity Kutná Hora v čele s ředitelkou paní Marií Mackovou

Rok 1994 - vzniklo Duhové Atrium (dříve Víceúčelové charitní středisko) nejprve se službami pro seniory a vznikem pečovatelské služby. 1995 - Charitní šatník. V roce 2003 bylo otevřeno Nízkoprahové denní centrum se službami pro lidi bez domova. Víceúčelové charitní středisko, později v roce 2007 přejmenované na Duhové Atrium, poskytovalo až do roku 2017 jak služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tak služby pro lidi bez domova. V roce 2007 Terénní programy. V roce 2012 Noclehárna. V roce 2014 Sociální rehabilitace. V roce 2017 se středisko rozdělilo na Duhové Atrium a Charitní pečovatelsko službu, takže od tohoto roku poskytuje pouze služby pro lidi bez domova.

Rok 1994 - vznikla Charitní pečovatelská služba, nejprve jako  služba v projektu Týna pomocnice, kdy docházely dívky z rodinné školy jako pečovatelky do domácností seniorů. Později dostala název pečovatelská služba. V roce 2002 sociální automobil . V roce 2005 zaregistrována Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V roce 2017 se oddělila od Duhového atria jako samostatné středisko. 

Rok 1996 - Farní charita Čáslav sloučena s Oblastní charitou Kutná Hora do jedné organizace

Rok 1998 - od tohoto roku se datuje činnost Centra Maják. Nejprve jako sociální poradenství a volnočasové aktivity pro děti. Sociální poradenství přešlo v roce 2003 pod středisko Přístav, ale v roce 2010 zaniklo. Předškolní klub jako počátek sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi od roku 2001. Klub Kotva od roku 2006. Do roku 2015 součást centra Sociálně terapeutická dílna, od 2016 součást střediska A+D.

Rok 1999 - založeno Centrum Domek Čáslav (ale volnočasové aktivity pro děti v Kutné Hoře jako projekt Slůně již od roku 1994). Od tohoto roku centrum jak v Čáslavi tak v Kutné Hoře, kde zaniká v roce 2008. Předškolní klub od roku 2005 a od roku 2006 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Rok 2001 byl rokem první Tříkrálové sbírky v Kutné Hoře a Živého Betlému na Palackého náměstí. Tříkrálová sbírka je dnes největší sbírkou v České republice a zároveň největší dobrovolnou akcí, do které se zapojují tisíce dobrovolníků.

Rok 2003 - Charita se rovněž zaměřila na služby pro sociálně vyloučené. Bylo tak otevřeno středisko Přístav na Karlově v Čáslavské ulici v bývalém areálu ČSAD, kam se přestěhovala sociální poradna a nově vznikla sociální ubytovna pro občany, kteří ztratili bydlení. Činnost zahájilo také denní centrum pro osoby bez přístřeší v Trebišovské ulici, kde lidé bez domova mohli přes den pobýt, osprchovat se, dostat čisté oblečení a základní pokrm.

Rok 2004 - vznik služby Rané péče později Střediska Na Sioně. Od roku 2008 rozšířeno o službu pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra. V roce 2013 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Rok 2004 vzniká Dobrovolnické centrum, které hledá, připravuje a podporuje dobrovolníky pro práci v nemocnicích a domovech důchodců a střediscích charity. V roce 2005 je spojeno s projektem Ahoj, vzniká středisko A+D (Ahoj a dobrovolnictví). Samostatným střediskem je  Dobrovolnické centrum od roku 2016.

květen 2005 K Dobrovolnickému centru přibyl projekt Ahoj a vzniklo tak v květnu 2005 středisko A+D. To nabídlo takové služby nezaměstnaným jako je pracovní poradenství, pomoc při hledání zaměstnání nebo sociální rehabilitace.

březen 2005  novým ředitelem se stal RNDr. Robert Otruba

Rok 2005 Paní Marie Macková, která působila 10 let jako ředitelka oblastní charity, byla za obětavou práci v charitní službě vyznamenána  papežem Jane Pavlem II. papežskou honorificencí Pro Ecclesia et Pontifice.

Rok 2006 Charita začala poskytovat i služby pro rodiny. Nově bylo otevřeno Mateřské centrum Kopretina v Čáslavi na Kostelním náměstí v budově římskokatolické fary, a stalo se oblíbeným místem, kam dochází maminky (a tatínkové) s dětmi na rodičovské dovolené.

Rok 2009 V září se transformovala poradenská činnost do nové sociální poradny Racek, která má i terénní pracovníky a začala pracovat zejména v sociálně vyloučených romských lokalitách. 

Rok 2010 Jubilejní, desátá Tříkrálová sbírka 2010 znovu potvrdila, že myšlenka pomoci druhým je stále živá a i v době hospodářské krize jsou mnozí ochotni charitní dílo podpořit a tak výtěžek sbírky byl dosud nejvyšší ze všech deseti let.

Rok 2011 byly spuštěny nové webové stránky organizace. Došlo k vymezení chráněné dílny SUD na středisku A+D. V červnu slavnostně otevřelo Středisko rané péče nové dětské hřiště "Dvorek na Sioně" a Centrum Maják pořádalo první Dětský den pro veřejnost v údolí řeky Vrchlice. Rok 2011 byl také Evropským rokem dobrovolnictví, v jehož rámci jsme uspořádali několik akcí.

Rok 2013 - 2014 registrujeme nové sociální služby. Noclehárnu pro muže s kapacitou deseti lůžek a sociální rehabilitaci pro lidi bez domova. Dále Středisko rané péče začalo poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra a služby pěstounským rodinám, zároveň došlo k rozšíření poskytování služeb střediska na celý Středočeský kraj. Středisko Racek má nově další dvě sociální služby - terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V terénu začíná poskytovat své služby také středisko A+D, a to sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a v Čáslavi RC Kopretina SAS pro rodiny s dětmi. Slavíme také 20. výročí založení naší organizace.

Rok 2019 - 2020 poskytujeme sociální služby z toho 14 registrovaných a 3 ostatní služby v 10 střediscích/centrech v Kutné Hoře a v Čáslavi. V září 2019 jsme oslavili jubilejní 25. výročí založení Oblastní charity Kutná Hora.