Oblastní charita Kutná Hora

NAŠE MOTTO: POMÁHÁME, KDE JE POTŘEBA

Naše poslání

Posláním Oblastní charity Kutná Hora je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi a nedokáží svou situaci řešit vlastními silami. Uznáváme jedinečnost a důstojnost každého člověka, ke každému přistupujeme s láskou a úctou.Jsme organizace založená na křesťanských hodnotách. Jsme součástí katolické církve a sítě charit v královehradecké diecézi.

Místem působnosti je Kutnohorsko a Čáslavsko, Středisko Na Sioně poskytuje své služby v celém Středočeském kraji.

Statutární orgán

Ředitel RNDr. Robert Otruba a zástupce ředitele Ing. Bc. Petr Seidl

  • Sídlo: Havířská 403, Kutná Hora 284 01
  • Datová schránka: ft34ybu
  • IČ: 49543547

Bankovní spojení

  • 441888359/0800, variabilní symbol 900  - dar na činnost Oblastní charity
  • 441888359/0800, variabilní symbol 500 - dar pro Středisko Na Sioně
  • 441888359/0800, variabilní symbol 289 - Projekt "Plujeme do Přístavu"

Právní forma

Oblastní charita Kutná Hora je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob Miniterstva kultury ČR pod č.ev. 8/1-04-721/1996 ze dne 30. 10. 1996 jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Kam patříme

Oblastní charita Kutná Hora je nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou poskytující sociální služby.  Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké.Jsme součástí Charit Diecézní katolické charity Hradec KrálovéCharity Česká republika. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu - Caritas Europa.

Základní dokumenty