Oblastní charita Kutná Hora

V regionu patříme k největším neziskovým organizacím v oblasti sociálně humanitárních služeb. Poskytujeme třináct registrovaných sociálních služeb v celkem devíti charitních střediscích a centrech v Kutné Hoře, z toho dvě jsou v Čáslavi. Středisko Na Sioně poskytuje sociální služby v působnosti celého Středočeského kraje.

NAŠE MOTTO: POMÁHÁME, KDE JE POTŘEBA

tks3

1

SASSOZP výroba tiramisu

MDŽ 5

Maják letní škola 36

SR týmové kreslení

Naše poslání

Posláním Oblastní charity Kutná Hora je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi a nedokáží svou situaci řešit vlastními silami. Uznáváme jedinečnost a důstojnost každého člověka, ke každému přistupujeme s láskou a úctou.Jsme organizace založená na křesťanských hodnotách. Jsme součástí katolické církve a sítě charit v královehradecké diecézi.

Místem působnosti je Kutnohorsko a Čáslavsko, Středisko Na Sioně poskytuje své služby v celém Středočeském kraji.

Statutární orgán

RNDr. Robert Otruba, ředitel
Ing. Bc. Petr Seidl, zástupce ředitele

  • Sídlo: Havířská 403, Kutná Hora 284 01
  • Datová schránka: ft34ybu
  • IČ: 49543547

Bankovní spojení

  • 441888359/0800, variabilní symbol 900  - dar na činnost Oblastní charity

Právní forma

Oblastní charita Kutná Hora je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob Miniterstva kultury ČR pod č.ev. 8/1-04-721/1996 ze dne 30. 10. 1996 jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Kam patříme

Oblastní charita Kutná Hora je nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou poskytující sociální služby.  Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké.Jsme součástí Charit Diecézní katolické charity Hradec KrálovéCharity Česká republika. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu - Caritas Europa.

Základní dokumenty

Stanovy organizace, zakládací listinu, výpis z rejstříku evidovaných právnických osob, jmenování ředitele a jmenování zástupce ředitele najdete ke stažení ZDE.