Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Do ulic měst a obcí vychází každý rok více než 60 000 dobrovolníků. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

thumbnail_Hlízov 20. narozeniny charity
Letošní výtěžek jubilejní 20. Tříkrálové sbírky je rekordních 865 640 Kč, což je o 110 030 Kč více než v loňském roce. Zapečetěno bylo 200 pokladniček. Do sbírky se zapojilo 70 měst a obcí v regionu Kutnohorska, Čáslavi a Poděbradech.

Sbírka se letos uskutečnila ve dvou termínech. První povánoční víkend 4. ledna proběhla v Čáslavi, kde se vybralo 46 146 Kč. Další sobotu 11. ledna se koledovalo v Kutné Hoře s výtěžkem 215 617 Kč a v Poděbradech, kde malí koledníci přinesli v pokladničkách 44 410 Kč. Nově se do koledování zapojily tři obce: Horušice, Borová a Útěšenovice. Pokud chcete vědět, kolik tři králové vybrali ve vašem městě či obci, podrobné výsledky najdete zde

Děkujeme malým i velkým koledníkům, vedoucím skupin, štědrým dárcům, organizátorům a všem dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomáhají. Letos Vás bylo více než 800 a bez Vaší pomoci bychom sbírku těžko mohli uskutečnit“, říká Jindřiška Vinická, vedoucí Dobrovolnického centra a koordinátorka sbírky.

Fotogalerie Tříkrálové sbírky

TKS foto7Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. 95% z Vašeho daru putuje na přímou pomoc:
65 % putuje Oblastní charitě Kutná Hora na pomoc lidem v nepříznivé situaci
15 % využije na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové
10 % pomůže potřebným v zahraničí
5 % podpoří celostátní projekty a zákonných 5 % na náklady spojené se sbírkou.

 

Můžete přispět na sbírku celoročně:

  • dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na 87 777
  • finančním příspěvkem na konto Tříkrálové sbírky 66008822/0800, více informací ZDE