Děkujeme firmě Philip Morris ČR a Nadaci Škoda auto pomáhá za podporu projektu VTI
28. února 2022 Články

Děkujeme firmě Philip Morris ČR a Nadaci Škoda auto pomáhá za podporu projektu VTI

Společnost Philip Morris ČR finančně podpořila velký projekt, kterým kutnohorská charita v době Covid 19 řešila dvě významné oblasti. Jedna část byla a je zaměřena na podporu komunikace a interakce se zdravotně znevýhodněnými dětmi přímo v rodinách na dálku. Jeho součástí je právě i školení v metodě VTI pro dedikované sociální pracovníky. Druhou důležitou oblastí je pomoc při řešení ochrany lidí bez domova před možnou nákazou a šířením Covid 19. Jednalo se o zavedením výměnného programu, zřízení desinfekční recepce a realizaci dalších opatření v souvislosti s ochranou proti Covid 19.

Školení v metodě VTI podpořila také Nadace Škoda auto pomáhá prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

1Gratulujeme Daniele Sršňové ze Střediska Na Sioně k úspěšnému dokončení prvního Modulu VTI. Metoda krátkodobé intervence je včasnou, krátkodobou, intenzivní a dostupnou pomocí klientovi a jeho rodině.

 

 

Co to je zkratka VTI? 

Je to zkratka pro metodu Videotrénink interakcí, která vznikla v 80. letech 20. století v Nizozemí. Terapeuté Maria Aarts a Harrie Biemans hledali nové cesty v terapii poruch chování u dětí a zaměřovali se přitom na celý rodinný systém. Profesor C.Trevarthen sledoval pomocí videa raný kontakt mezi matkou a dítětem a na základě podrobné analýzy rozvinul teorii intersubjektivity, která měla pro vývoj metody VTI klíčový význam.

O jakou metodu se jedná?

Je to světově uznávaná metoda krátkodobé intervence. Jedná se o včasnou, krátkodobou, intenzivní a dostupnou pomoc klientovi. Programy využívající VTI vykazují vysokou míru efektivity i u rodin s mnoha rizikovými faktory. Přispívají k redukci problémů s chováním, k posílení rodičovských dovedností, zvýšení senzitivity rodičů, snížení rodičovského stresu a posílení pozitivního vývoje dítěte. Vyznačují se významnou udržitelností změny u klienta. V České republice se tato metoda využívá od roku 1993. Nyní je u nás 250 VTI trenérů, 10 supervizorů a terapii poskytuje 90 organizací.

V čem je VTI přínosem? Pro koho je vhodná?

 Je přínosná zejména při problémech s interakcí, komunikací a chováním. V raném období vývoje dítěte (do tří let) se používá při problémech v raném kontaktu s dítětem (utlumené rodičovské kompetence, nejistý attachement), při obtížích s jídlem, regulací spánku, při nadměrném pláči dítěte, problémech s vývojem řeči apod. V přeškolním věku (3 – 6 let) se zaměřuje na sociálně-emoční problémy dítěte, zvýšenou agresivitu, neschopnost navazovat kontakty ve skupině nebo sourozenecké problémy. Ve školním věku (6 – 12 let) lze pomocí metody VTI řešit problémy s učením, nesoustředěnost a hyperaktivitu dítěte a obtíže spojené s poruchou autistického spektra. Metodu lze také využít při obtížích s navazováním kontaktu s dospívajícím dítětem (od 12 let).

Používá se ve světě? Má s ní někdo zkušenosti?

Metoda VTI je široce využívanou metodou nejen v Evropě, ale i v mimoevropských zemích. V mnoha státech vznikla národní centra nebo asociace, které se zaměřují na rozvoj a implementaci této metody.

Je náročné si metodu osvojit?

Předpokladem osvojení metody je určitá připravenost a zkušenost v oblasti práce s lidmi. Metoda VTI je určena zejména pro sociální pracovníky, pedagogy, psychology apod. Školení v Modulu I zahrnuje 7 výcvikových setkání (celkem 112 hodin) a 48 hodin samostatné práce, což je celkem 160 hodin v průběhu jednoho roku.

Jak dlouho trvá, než se VTI přenese do praxe? 

Předpokladem pro přenesení do praxe je dvouletý výcvik v metodě (absolvování Modulu I a Modulu II). To je absolutní základ, dobrá praxe je otázkou mnohaletých zkušeností. V této práci platí, že je stále co se učit.

Kterým klientům konkrétně pomůže? Je to metoda, která se dá praktikovat i v terénu venku nebo v domácnosti u klienta?

Pomůže klientům, kteří o ni projeví zájem. Metoda pomáhá tam, kde rodič potřebuje řešit problém v komunikaci a chování v rámci své rodiny a přitom mu nevadí natáčení u nich doma. V takových rodinách určitě najde své uplatnění.

Jak dlouho trvá školení v této metodě a jak je finančně náročné?

Modul I trvá jeden rok a Modul II také jeden rok. Modul I, který jsem právě ukončila, stojí 25 000 Kč. Modul II pro jednoho účastníka stojí aktuálně 27 000 Kč.

Děkuji za odpovědi na otázky. 

 Ptala se Marcela Mommersová

PM_Blue_Horizontal_Logo

skodaautopomaha logo

 

 

 

Děkujeme firmě Philip Morris ČR a Nadaci Škoda auto pomáhá za podporu projektu.