Kde sbírka pomáhá?

POMÁHÁME, KDE JE POTŘEBA. A VY POMÁHÁTE S NÁMI !
PODÍVEJTE SE, KDE POMÁHÁJÍ TŘÍKRÁLOVÉ DARY.

 

TS 2022_Středisko Racek

Příběh paní Marty
se šťastným koncem

Už když parkujeme, vidíme paní Martu, stojící před domem. „Dobrý den, to nemusíte scházet dolů, my bychom Vám to donesly," usmíváme se na seniorku a předáváme tašku s potravinami. „To já jsem se šla jen podívat do schránky, děvčata,“ odpovídá paní Marta, tak trochu v rozpacích. I když za ní do vedlejšího města dojíždíme již několik měsíců, stále se omlouvá, stále má ještě pocit, že obtěžuje. Mrkne do tašky: „Jablíčka a mrkev, děkuju vám moc,“ upřímně se zaraduje. Paní Marta nás před nedávnem kontaktovala telefonicky a sama požádala o potravinovou pomoc. Po naší první návštěvě v domácnosti seniorky však bylo jasné, že zdaleka nepůjde jen o tuto pomoc. 

PŘEČTĚTE SI CELÝ PŘÍBĚH

ilustrační foto_ts2022

Paní Monika našla odvahu oslovit charitní pracovníky

Díky příspěvku z Tříkrálové sbírky 2022 jsme pomohli paní Monice, která je samoživitelka a stará se o dvě dcery. Starší Magdičku a mladší Anetku. Paní Monika jim obětuje veškerý svůj čas. Trvalo ji dlouho než se odhodlala a požádala nás o pomoc. Nakonec odvahu našla a my jsme jí a jejím dětem mohli díky Vám, dárcům Tříkrálové sbírky, pomoci.

"Musím se přiznat, že do téhle rodiny jezdím ráda. Holčičky si na mě zvykly a i ony se těší na každou moji návštěvu. Vítají mě s radostí a často přidají i objetí, což je pro mě velikou odměnou za moji práci," říká pracovnice charitního Střediska Racek Šárka Havelková.

PŘEČTĚTE SI CELÝ PŘÍBĚH

 

TKS_2021_auto terén1

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáme přátele. 

Pan Karel se rozvedl, přišel o bydlení. Je invalidní důchodce odkázaný na mechanický vozík. Pomohl mu kamarád, který u svého známého nechal postavit na zahradě stan, ve kterém mohl pan Karel v létě pobývat. ..... Díky včasné pomoci nemusí mít obavy, kde stráví letošní zimu, řeší se jeho situace a je velká naděje, že bude mít také zaměstnání.

CELÝ ČLÁNEK

dobrovolnik

Dobrovolná činnost je i takové budování sebe sama.

Dobrý pocit, že konáme ty skutky, které sám Bůh chce, abychom konali. Dává nám dobrý pocit, že jsme „neproflákali“ čas a život pouze a jen honbou za penězi a prožitky. Dává nám poznat radost lidí, kterým jsme mohli posloužit. Úžasné je i zjištění, že člověk je schopný dělat věci, o kterých by nikdy před tím nemyslel, že je jich schopný.

CELÝ ČLÁNEK

 

student

Tříkrálovka pomáhá dětem,
jejichž rodiny se ocitly v těžké životní situaci

Při své práci se sociální pracovníci v rámci šetření setkávají s různými životními příběhy a situacemi klientů. Tříkrálová sbírka pomohla také rodinám v těžké životní situace, které se velmi dotkla dětí. Proto byla poskytnuta finanční pomoc na zabezpečení školních pomůcek, učebnic a k nákupu pracovního oblečení na učňovský obor, aby jim byl umožněn plnohodnotný nástup do základní školy nebo na učňovské obory.

 

SNS_nová fabie2

Klárce a její rodině pomáhá nový automobil Fabie 

Díky novému automobilu naše pracovnice vyjíždí za Klárkou podle potřeby do jejího domova a školy. Na některé aktivity ji můžeme přivézt do Střediska Na Sioně, protože bydlí na vesnici. Jedenáctiletá Klárka trpí poruchou autistického spektra. I přes velmi dobré výsledky ve škole má problémy. Neumí zvládat svoje emoce, a to komplikuje její vztah se spolužáky, učiteli a vlastně i rodiči. Ve službě se učí při individuálních i skupinových nácvicích mluvit o tom, co se v ní děje, jak řešit věci jinak. Spolu s Klárkou se to také učí individuálně nebo v rodičovské skupině táta s mámou.

 

DC_hurka_red_160620_1

Pomohli jste financovat dobrovolnické programy Oblastní charity Kutná Hora

Dobrovolnická služba vyžaduje znalost prostředí, vzájemnou znalost lidí a z toho plynoucí důvěru. Je škoda, že karanténní opatření neumožňují vysílat dobrovolníky společníky do nemocnic a domovů pro seniory. Přesto se nám podařilo získat tablety pro pacienty a předat je v čáslavské i kutnohorské nemocnici. V letních měsících, kdy nebyla opatření tak přísná, chodili dobrovolníci hlavně na oddělení paliativní péče v Kutné Hoře s drobnými kulturními programy. Navázali jsme nově spolupráci s Centrem pro integraci cizinců. To vše a mnohem více se daří uskutečňovat díky Vaší podpoře z Tříkrálové sbírky.

student

Přímá finanční pomoc
z tříkrálové sbírky pro mámy samoživitelky

I přesto, že obě pracují, dostali se maminky do podobné tíživé situace. Minimálně mzda jim nepokrývá všechny náklady a nedostává se jim finančních prostředků, aby mohly svým dětem koupit základní ošacení a obuv. Proto se obrátily na naši charitu. Díky přímé finanční pomoci, která je každým rokem součástí záměru kutnohorské tříkrálové sbírky jsme mohli materiálně vypomoci a kluci, tak oba mohli nastoupit do nového kolektivu spolužáků na střední školu.
DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST, VELMI SI JÍ VÁŽÍME.