Kde sbírka pomáhá?

Tříkrálová sbírka 2021 proběhla kvůli covidu poprvé online. I přesto, že nemohli do ulic vyrazit a koledovat tříkráloví koledníčci, jste kutnohorské charitě štědře darovali 418 965 Kč.

Darované peníze již pomáhají. Zakoupili jsme automobil pro terénní službu středisek Atrium a Racek, které pomáhájí v terénu lidem bez domova. Z tříkrálové sbírky také každý rok financujeme činnost Dobrovolnického centra. Reálné příběhy si můžete níže přečíst. Věříme, že Vás potěší. Velmi si vašich darů vážíme, také proto, že mnohých z Vás se situace dotkla osobně, v rodinách i firmách. Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, partnerům, farnostem, organizátorům, městům a obcím za podporu.

POMÁHÁME, KDE JE POTŘEBA. A VY POMÁHÁTE S NÁMI !

TKS_2021_auto terén1

Bez přátel není štěstí a bez neštěstí nepoznáme přátele. 

Pan Karel se rozvedl, přišel o bydlení. Je invalidní důchodce odkázaný na mechanický vozík. Pomohl mu kamarád, který u svého známého nechal postavit na zahradě stan, ve kterém mohl pan Karel v létě pobývat. ..... Díky včasné pomoci nemusí mít obavy, kde stráví letošní zimu, řeší se jeho situace a je velká naděje, že bude mít také zaměstnání.

CELÝ ČLÁNEK

dobrovolnik

Dobrovolná činnost je i takové budování sebe sama.

Dobrý pocit, že konáme ty skutky, které sám Bůh chce, abychom konali. Dává nám dobrý pocit, že jsme „neproflákali“ čas a život pouze a jen honbou za penězi a prožitky. Dává nám poznat radost lidí, kterým jsme mohli posloužit. Úžasné je i zjištění, že člověk je schopný dělat věci, o kterých by nikdy před tím nemyslel, že je jich schopný.

CELÝ ČLÁNEK

 

student

Tříkrálovka pomáhá dětem, jejichž rodiny se ocitly v těžké životní situaci

Při své práci se sociální pracovníci v rámci šetření setkávají s různými životními příběhy a situacemi klientů. Tříkrálová sbírka pomohla také rodinám v těžké životní situace, které se velmi dotkla dětí. Proto byla poskytnuta finanční pomoc na zabezpečení školních pomůcek, učebnic a k nákupu pracovního oblečení na učňovský obor, aby jim byl umožněn plnohodnotný nástup do základní školy nebo na učňovské obory.

 

SNS_nová fabie2

Klárce a její rodině pomáhá nový automobil Fabie 

Díky novému automobilu naše pracovnice vyjíždí za Klárkou podle potřeby do jejího domova a školy. Na některé aktivity ji můžeme přivézt do Střediska Na Sioně, protože bydlí na vesnici. Jedenáctiletá Klárka trpí poruchou autistického spektra. I přes velmi dobré výsledky ve škole má problémy. Neumí zvládat svoje emoce, a to komplikuje její vztah se spolužáky, učiteli a vlastně i rodiči. Ve službě se učí při individuálních i skupinových nácvicích mluvit o tom, co se v ní děje, jak řešit věci jinak. Spolu s Klárkou se to také učí individuálně nebo v rodičovské skupině táta s mámou.

 

DC_hurka_red_160620_1

Pomohli jste financovat dobrovolnické programy Oblastní charity Kutná Hora

Dobrovolnická služba vyžaduje znalost prostředí, vzájemnou znalost lidí a z toho plynoucí důvěru. Je škoda, že karanténní opatření neumožňují vysílat dobrovolníky společníky do nemocnic a domovů pro seniory. Přesto se nám podařilo získat tablety pro pacienty a předat je v čáslavské i kutnohorské nemocnici. V letních měsících, kdy nebyla opatření tak přísná, chodili dobrovolníci hlavně na oddělení paliativní péče v Kutné Hoře s drobnými kulturními programy. Navázali jsme nově spolupráci s Centrem pro integraci cizinců. To vše a mnohem více se daří uskutečňovat díky Vaší podpoře z Tříkrálové sbírky.

student

Přímá finanční pomoc
z tříkrálové sbírky pro mámy samoživitelky

I přesto, že obě pracují, dostali se maminky do podobné tíživé situace. Minimálně mzda jim nepokrývá všechny náklady a nedostává se jim finančních prostředků, aby mohly svým dětem koupit základní ošacení a obuv. Proto se obrátily na naši charitu. Díky přímé finanční pomoci, která je každým rokem součástí záměru kutnohorské tříkrálové sbírky jsme mohli materiálně vypomoci a kluci, tak oba mohli nastoupit do nového kolektivu spolužáků na střední školu.
DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST, VELMI SI JÍ VÁŽÍME.