Děkujeme za podporu Philip Morris ČR
11. února 2021 Články

Děkujeme za podporu Philip Morris ČR

Tříkrálová sbírka pro zaměstnance a mimořádná covidová podpora lidem bez domova a metody videotréninku interakcí pro zdravotně znevýhodněné děti.

Naše díky patří firmě Philip Morris ČR za dlouholetou podporu projektů sociálních služeb a charitativních projektů naší kutnohorské charity. 

TKS_Pim

Philip Morris ČR umožnil umístěním tříkrálové pokladničky na recepci svým zaměstnancům darovat příspěvek do letošní netradiční Tříkrálové sbírky.

Děkujeme zaměstnancům za dar v celkové výši 3 195 Kč. Budeme se těšit na tříkrálovou spolupráci i příští rok.

V lednu jsme také podepsali smlouvu na dar v celkové výši 436 000 Kč ze speciálního fondu, který vytvořil Philip Morris ČR pro práci s charitními klientyv době covidu. Podpořený projekt se zaměřuje na dvě skupiny, se kterými pracujeme v rámci sociálních služeb.

Z důvodu covid se setkáváme s dětmi se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinami podle toho, jak nám dovolují právě aktuální opatření. Kromě běžného režimu s ochrannými pomůckami se snažíme také zavést na Středisku Na Sioně metodu videotréninků interakcí (VTI), která umožňuje nahradit osobní kontakt a pomáhá na dálku rodinám zvládat nelehké situace. Finanční prostředky nám také umožní vyškolit v této metodě a jejím hodnocení dva speciální terapeuty.

I bezdomovec je člověk a je ovlivněn covid. Také služba lidem bez domova Střediska Atrium se musela přizpůsobit nouzovým opatřením. Z důvodu dodržení rozestupů se snížil počet míst v noclehárně pro muže. Proto pracovníci připravili výměnný program a v jeho rámci speciální recepci, kam mohou lidé přijít. Měříme teplotu a dáváme ochranné prostředky na covid. Každý den také rozváží charitativní pracovní ochranné prostředky do terénu. Zřídili jsme také druhé prozatimní denní centrum pro lidi bez domova. A mnoho dalších opatření, která se ale i přes výpadek příjmů služby, musí zaplatit. Proto jsme rádi za tento mimořádný příspěvek od Philip Morris ČR.

Děkujeme za podporu a spolupráci.

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb