Tentokráte bylo počasí benefičnímu závodu kaček příznivě nakloněno a mohl se tak v neděli 13. května odpoledne uskutečnit odložený start žlutých kaček po Vrchlici. Poslali jste do závodu celkem 475 malých kaček a 19 velkých firemních. Díky vaší podpoře doplulo do cíle na pomoc znevýhodněným dětem a jejich rodinám 82 751 Kč.

Jako první odstartovaly v závodu větší žluté kačky, aby byl vyrovnán váhový handicap. Následovaly malé kačky, které se do Vrchlice dostaly ve třech koších a do závodu je poslala paní Horká, zástupkyně firmy Foxconn ČR, MUDr. Bohuslav Procházka, senátor za Kutnou Horu a Mgr. Lukáš Seifert, starosta Kutné Hory, který zároveň převzal záštitu nad celou akcí.

Kačky doprovázeli a povzbuzovali majitelé startovních čísel i příznivci závodu. Někteří společně s dobrovolníky z Foxconnu pomáhali vyprošťovat kačky, které se zasekly v korytu říčky Vrchlice. Všechny zdárně dopluly do cíle, kde se zapisovala čísla prvních kaček. Zda vyhrála právě ta vaše, se můžete podívat také na www.poslikacku.cz. V cíli byl připravený doprovodný program pro děti. Tobogán pro kačky, malování na obličej, hranolkoviště od firmy Heroland nebo tvořivé dílničky Dětské skupiny Špalíček a sportovní koutek od T.J. Sokol Kutná Hora. S písničkami pro děti vystoupila zpěvačka Andrea Kapounková.

Výtěžek benefičního závodu pomohl k nákupu interaktivní tabule, která pomůže rodinám dětí se specifickými potřebami, konkrétně dětem s poruchou autistického spektra. Jedná se o pomůcku, která se skládá z 3D projektoru a speciálních výukových programů, které promítají interaktivní obraz na stůl, stěnu nebo podlahu. Pomáhají zaujmout a stimulovat k pohybu a rozvoji očního kontaktu právě děti s touto poruchou. Nejen tuto novou pomůcku jste si mohli vyzkoušet ve Středisku Na Sioně na Dnu otevřených dveří ve středu 17. května. 34 zájemců si přišlo prohlédnout středisko, kde pomáháme právě rodinám s dětmi s různým znevýhodněním.

Za podporu letošního ročníku benefiční akce Pošli kačku děkujeme firmám, které věnovaly odměny v podobě voucherů pro nejrychlejší kačky nebo nás podpořily jako dobrovolníci během akce, přípravou doprovodného programu pro děti nebo s grafikou a přípravou webu www.poslikacku.cz.

Za finanční podporu akce děkujeme Městu Kutná Hora a firmě Foxconn ČR.

Mgr. Marcela Mommersová

Specialistka komunikace, PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb