Dopis nejen pro pracovníky kutnohorské charity
22. prosince 2020 Články

Dopis nejen pro pracovníky kutnohorské charity

Spolu s dárky pro naše babičky a dědečky jsme dostali i jeden krásný dopis, o který by byla velká škoda se s Vámi nepodělit. Nepatří jen nám a našim uživatelům, ale všem sociálním pracovníkům, pečovatelům, zdravotním sestřičkám, ... prostě všem pracovníkům sociálních služeb i pomocnému personálu, babičkám a dědečkům.

Vážení milí, 

Přejeme Vám v tomto adventním čase mnoho zdraví, štěstí, pohody, pevné nervy a držte se! 

Ať je Váš Štědrý den, který strávíte krásný, laskavý a plný dobré nálady, lásky a úsměvů. Myslíme na Vás v této těžké době. Držte se a opatrujte se. Radujte se z každého nového dne a buďte, pokud to půjde, plní optimismu a dobré nálady. Chápeme, že ve Vašem věku jde všechno trochu obtížněji, ale máte kolem sebe skvělý personál, který se o Vás báječně stará a pečuje o Vás, jak jen to jde. Také to nemá lehké. Takže i Vám všem, kteří pečujete o všechny babičky, dědečky, nemocné, opuštěné, všem Vám patří velká poklona a smekáme před Vámi. Zasloužíte si také slova chvály, nemáte to lehké. Držte se a dávejte na sebe pozor. Mějte též krásné vánoční svátky plné pohody, lásky k bližnímu a přejeme Vám, aby Vaši krásnou a těžkou psychicky i fyzicky náročnou práci lidé ocenili. Zasloužíte si to. Myslíme na Vás, drahé pečovatelky, sestřičky, všichni, kteří pracujete v sociálních službách. 

Krásné Vánoce a pevné zdraví všem 

přejí Magdalena, Gábina, Aleš 

VÁŽÍME SI VÁS!

(zdroj: fcb Bára K.)