Modrá pyramida prostřednictvím Nadace Jistota Komerční banky podporuje spojení generací
8. října 2020 Články

Modrá pyramida prostřednictvím Nadace Jistota Komerční banky podporuje spojení generací

V úterý 6. října jsme slavnostně převzali šek z rukou předsedy představenstva Modré pyramidy Pavla Jiráka a ředitele Nadace Jistota Komerční banky Jiřího Kocourka. Podpořený projekt Centra Přístav a Rodinného centra Kopretina navazuje na předešlé dva úspěšné projekty a opět podpoří spojení tří generací seniorů, dětí a jejich rodičů.

Hlavním cílem projektu "Babičko, co upečeme dědečkovi?" jsou pravidelná aktivizační a volnočasová setkávání seniorů a dětí. Vychází z dříve podpořených projektů („Babičko, nauč mě“ a „Babičko, společně to zvládneme“), kdy došlo k úspěšnému navázání spolupráce aktivizačních služeb Centra Přístav pro seniory a Rodinného centra Kopretina. "Jednoduchou a zábavnou formou sbližujeme generaci seniorů, dětí a jejich rodičů, kteří si aktivity předchozích projektů velmi užili," říká Markéta Machanová, vedoucí Centra Přístav. Společně se budeme setkávat při vaření a pečení, naučíme se sladké recepty našich babiček, vyzkoušíme recepty nové, babičky a dědečkové si zavzpomínají na dřívější obchody a potraviny, děti vyrobí bloky na zapisování nákupů, společně si namalujeme dózy do kuchyně nebo si vyrobíme knihu receptů. Projekt zakončíme slavnostním posezením s ochutnávkou nejlepšího receptu a společným povídáním.

Plánované aktivity podporují rozvoj jemné motoriky, kreativitu, fantazii, komunikaci i kognitivní funkce seniorů i dětí.  Senioři si aktivním zapojením do života udržují stávající fyzickou a psychickou kondici a posilují sociální dovednosti. Mají velkou radost ze setkávání s dětmi, a to jim dává zapomenout na mnohdy nelehkou životní situaci a zlepšuje jejich psychický stav. Dalším pozitivním atributem je vzdělávání dětí a vedení k úctě a ohleduplnosti ke druhým.

Děkujeme Modré pyramidě a Nadaci Jistota Komerční banky za finanční podporu projektu "Babičko, co upečeme dědečkovi?"

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb