Na podzim otevřeme nové Centrum Přístav
26. června 2020 Články

Na podzim otevřeme nové Centrum Přístav

Nové centrum sociálních služeb Přístav se mělo otevřít na jaře tohoto roku. Z důvodu Covid 19 jsme přesunuli plánované slavnostní otevření na podzim.

IROP_CZ_RO_B_C RGB

 

 

Projekt „Plujeme do Přístavu“, reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002371 na koupi a rekonstrukci budovy pro středisko A+D byl podpořen z EU - Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Delší dobu se Oblastní charita Kutná Hora potýkala s nevyhovujícími prostory pro poskytování služeb pro seniory. Před dvěma lety se naskytla příležitost odkoupit opuštěný památkový objekt č. p. 289 v ulici Jiřího z Poděbrad. Jednalo se o starou školní budovu, která byla součástí Voršilského kláštera a v letech 1991 až 2008 v ní působilo církevní gymnázium založené královehradeckým biskupem Karlem Otčenáškem.

Kutnohorská charita vypracovala na koupi a rekonstrukci objektu projekt s žádostí o dotaci a uspěla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt  s názvem Plujeme do Přístavu má za cíl zvýšit kvalitu a dostupnost sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a rozšířit nabídku sociálně terapeutické dílny. Byly zrekonstruovány i nevyužívané prostory podkroví na administrativní zázemí pro sociální služby.

Uživatelům našich služeb se snažíme vytvářet takové podmínky pro aktivní prožívání volného času, abychom tak podpořili jejich co nejdelší setrvání v přirozeném prostředí a zmírnili tím negativní dopady nemoci a stáří na kvalitu jejich života. Aktivizační programy navštěvují lidé, kteří nechtějí sedět doma, ale naopak aktivně žít. Pravidelně se setkáváme, cvičíme, vaříme, pečeme, jezdíme na výlety, vzděláváme se nebo tvoříme krásné předměty v terapeutické dílně. Spolu s našimi klienty se těšíme do krásně zrekonstruovaných prostor nového Centra Přístav.

Historie budovy je spjata s dějinami kutnohorského konventu řádu sv. Vořšily, která se začíná psát začátkem 18. století.  Školní budova byla původně barokní jednopatrový objekt. Z kapacitních důvodů se postupně rozrůstala o další dvě patra. Budova sloužila jako cvičná obecná škola, kde získávaly praxi žákyně učitelského ústavu. Později za první republiky se začaly rozvíjet i sociální služby a spolupráce s Československým červeným křížem. S nacistickou okupací se existence učitelského ústavu uzavírá. Po válce se sice život vrátil do normálních kolejí, ale rok 1948 se stal Voršílskému klášteru osudným a škola byla uzavřena. Čtyři desetiletí sedal na památku voršilské školy prach. Až na začátku devadesátých let dvacátého století získává řád sv. Voršily budovy kláštera a s ním i bývalou cvičnou školu v restitucích zpět do svého vlastnictví.

Přístup plný lásky, úcty, porozumění a pozornosti ke každému člověku zvlášť je v řádu sv. Voršily pokládán již od dob jeho zakladatelky za nejdůležitější pedagogickou zásadu.  Křesťanské hodnoty spolu s pomocí lidem v nouzi, uznáním jedinečnosti a důstojnosti každého člověka jsou hlavním posláním kutnohorské charity. Centrum Přístav Oblastní charity Kutná Hora ve zrekonstruované školní budově tím navazuje, rozšiřuje a obohacuje tříseteletou tradici voršilského školství o nový rozměr poskytování sociálních služeb.

(zdroj: Projekt Plujeme do Přístavu, Zmizelá Kutná Hora, Kutnohorský poutník, Obrazy z dějin – Marie Macková, článek KH deník – Robert Otruba)

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb