Ochotníci přispěli svým představením do naší veřejné sbírky pro Ukrajinu
25. dubna 2022 Články

Ochotníci přispěli svým představením do naší veřejné sbírky pro Ukrajinu

5. března 2022 uspořádal Ochotnický spolek Tyl reprízu úspěšného představení Penzion pro osamělé dámy, jejíž výdělek se rozhodl v plné výši (14.670 Kč) zaslat na náš sbírkový účet zřízený pro Ukrajinu.

5. března 2022 uspořádal Ochotnický spolek Tyl, z. s. reprízu úspěšného představení PENZION PRO OSAMĚLÉ DÁMY, jejíž výdělek se rozhodl v plné výši (14.670 Kč) zaslat na účet veřejné sbírky pro humanitární pomoc Ukrajině. Členové spolku se ještě navíc rozhodli mezi s sebou uspořádat finanční sbírku za níž udělali nákup nezbytně nutných potřeb v rámci materiální sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům v celkové výší 5.100Kč

PENZION PRO OSAMĚLÉ DÁMY
V luxusním domově důchodců stárnou pod dohledem starostlivé pečovatelky dvě dámy. Do jejich hašteření vpadne mladík, který má za úkol především uklízet podlahy. Později však pouto mezi postavami zesílí a ukáže se, že i když tetky ne zcela sdílejí hochův hudební vkus a slovo roštěnka užívají výhradně v souvislosti s pokrmem, mohou je spojit i jiné věci. Hře, ve které se prolíná seniorský svět a teenagerovská optika dneška, dominují slovní humor, drobná nedorozumění, hašteření dvou penzistek a téměř detektivní pátrání. Upravená hra Jany Pacnerové Rocker a dvě staré dámy.

Hrají: Marcela Jiroušková, Eva Bicanová, Petra Klailová, Mikuláš Ečer, j.h.
Režie: Václav Veselý

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘEDSTAVENÍ NAVŠTÍVILI A TÍM PŘISPĚLI DO NAŠÍ SBÍRKY PRO UKRAJINU A DĚKUJEME OCHOTNICKÉMU SPOLKU TYL ZA PODPORU A SKVĚLÝ NÁPAD, JAK POMÁHAT S NÁMI.